Utbildning till patentingenjör

Alla nyanställda ingenjörer går en 18 månader lång patentingenjörsutbildning. Här varvas praktik och teori, och ingenjörerna får under handledning börja handlägga ärenden från dag ett.

 

I utbildningen ingår granskningsteknik, juridik och bedömning samt argumentationsteknik och rapportskrivning. Under hela utbildningen varvas teori med praktik och du har tre olika handledare till hands. Detta för att du ska få en så bra dynamik och så många infallsvinklar som möjligt på jobbet som patentingenjör. Förutom svenska och engelska behöver ingenjörerna även kunna viss franska och tyska. Därför ingår även språkundervisning i utbildningen. 

Lär dig språk på jobbet

Eftersom PRV är en PCT-myndighet behöver våra ingenjörer, vid sidan av engelska, bemästra både tyska och franska. Därför ger vi dig som nyanställd möjlighet att läsa något av dessa språk. Språkutbildningen sker i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Patentexpertutbildning

När du har genomfört en godkänd grundutbildning får du examen som patentingenjör, och får självständigt fatta beslut i patentärenden.

Som patentingenjör är du behörig att söka aspirantprogrammet till patentexpert på PRV. Utbildningen till patentexpert är treårig och intag sker varje nytt verksamhetsår.

Blir du antagen till patentexpertprogrammet är du skicklig, effektiv, pedagogisk och dessutom särskilt duktig på att kunna fatta beslut och ta ansvar. En beslutande patentexpert mäter och följer upp kvalitet och beslutar i ärenden med föredragningsplikt, till exempel avslag och invändningar.