Försäljning av dokument

Vi erbjuder försäljning av olika dokument och skrifter ur vårt arkiv, bland annat kopior på:

  • Patent från de flesta av världens länder
  • Prioritetsbevis
  • Utdrag ur akter från svenska ansökningar
  • Klasslistor
  • Övriga dokument och skrifter.

Beställning

Vill du köpa dokument, e-posta din beställningslista till oss. Leveransen sker via vanlig post eller e-post. Kom ihåg att ange leveranssätt. Betalningen sker via faktura eller depositionskonto.

Patentdiplom

Patentdiplom kan beställas både som pappersdokument och som e-diplom. Patentdiplomet utfärdas på lite tjockare papper och har en tryckt underskrift av PRV:s generaldirektör.
Det elektroniska diplomet är främst avsett att läggas på en webbplats för att visa att företaget har patent. Observera att patentdiplomet bara utfärdas för svenska patent som är eller har varit i kraft.

Patentdiplom

Läs mer

Avgifter och betalning

Digital Access Service (DAS)