De populäraste klasserna

Statistik över de populäraste varu- och tjänsteklasserna för nationella varumärken.

Statistiken visar eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter. Tabellen anger klass, klassrubriker och antalet ansökningar.

2023

Klass Klassrubrik Antal
41 Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. 1466
35 Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; Kontorstjänster. 1423
9 Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media,
datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater.
886
42 Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer. 834
37 Uppförande eller anläggande av byggnationer; installation och reparation eller underhåll; gruvbrytning, olje- och gasborrning. 527

2022

Klass Klassrubrik Antal
35 Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; Kontorstjänster. 1527
41 Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. 1471
42 Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer. 979
9 Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media,
datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater.
941
37 Uppförande eller anläggande av byggnationer; installation och reparation eller underhåll; gruvbrytning, olje- och gasborrning. 641

2021

Klass Klassrubrik Antal
35 Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; Kontorstjänster 1909
41 Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 1849
9 Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media,
datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater
1174
42 Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer. 1128
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 766

2020

Klass Klassrubrik Antal
41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 1959
35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster 1936
9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater 1097
42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror 1082
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 689

2019

Klass Klassrubrik Antal
41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 1860
35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster 1761
9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater 1116
42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror 1100
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 714

2018

Klass Klassrubrik Antal
41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 1822
35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster 1806
42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror 1056
9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater 1010
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 712

2017

Klass Klassrubrik Antal
35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster 2152
41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 2113
42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror 1222
9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater 1131
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 824

2016

Klass Klassrubrik Antal
41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 2079
35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster 1964
42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror 1128
9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater 1086
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 803

2015

Klass Klassrubrik Antal
41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet 2241
35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster 1953
9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater 1128
42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror 1086
25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader 804