Patentfamiljsökning

Vi klargör familjeförhållandena för ett patent med statusinformation. Vad tillhör vem och var är det skyddat?

Med samma patentansökan som grund (prioritet) kan patentskydd sökas i många länder. Patentansökningarna och patenten i dessa länder bildar en patentfamilj.

Resultatet av sökningen

Rapporten består av en översikt över de länder som ingår i patentfamiljen. Varje land presenteras med uppgifter om patentets publiceringsnivå tillsammans med statusinformation.
Rapporten kompletteras med statusinformation. I de fall där det är möjligt kompletterar vi statusuppgifterna med aktuell information från respektive patentmyndighet. Statusen ger dig viktiga uppgifter om patentets geografiska täckning. Du får också information om och när patentansökningen har lett till patent och om patentet fortfarande är i kraft. Hur långt har en patentansökan hunnit i patentprocessen i de olika länderna. Det kanske finns invändningar?
För svenska patenträttigheter kan vi också få fram uppgifter om registrerade pantsättningar.

Så här söker vi

I vår patentfamiljsökning utreder vi i vilka länder ett patent har skydd. Till vår hjälp har vi olika databaser för att få en så heltäckande bild av patentfamiljen som möjligt.

Nyttan med tjänsten

En patentfamilj med status ger svar på om du utan hinder kan använda dig av en redan känd uppfinning på en icke skyddad marknad.

Göra en beställning

Du beställer tjänster säkert genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Du får alltid en personlig offert på din beställning. Priset beror på den uppskattade tidsåtgången för att ta fram just den information du behöver. Timpriset för konsulttjänster är 1700 kr.

Mer information om priser

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 12 arbetsdagar. Möjlighet till expressleverans finns ofta. 

Viktigt att veta om tjänsten

En patentfamiljsökning baserar sig alltid på numret på patentansökan eller patentet. Om denna uppgift inte finns kan vi göra en Patentportföljsökning och lokalisera det.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: Kontinuerliga bevakningar

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ditt intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mer om patentbevakning

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.