Validitetsgranskning

För dig som tvivlar på konkurrentens skydd och frågar dig om patentet är utfärdat på korrekta grunder.

Du kanske känner dig osäker på om dina konkurrenter verkligen har fått ett relevant skydd för sin uppfinning? Våra experter hjälper dig att nagelfara patentlitteratur och teknisk litteratur från när och fjärran, gammalt som nytt, för att hjälpa dig hitta underlag som kan ifrågasätta giltigheten.

Vilket underlag krävs?

En validitetsgranskning kan göras på patentdokument författade på något av de nordiska språken samt engelska, tyska eller franska. För granskning på övriga språk ber vi dig kontakta oss. Patentdokument som är undantagna denna tjänst är patent beviljade av PRV, alternativt en patentansökan som i något led har nyhetsgranskats av PRV.

Resultatet

Vi presenterar resultatet av validitetsgranskningen i en rapport till dig.

Så här granskar vi

PRV:s patentingenjörer går igenom patentinformation och teknisk litteratur från hela världen för att hjälpa dig att hitta underlag som kan ifrågasätta giltigheten. Vid en validitetsgranskning fokuseras sökningen på patent som har en ingivningsdag äldre än prioritetsdagen och icke-patentlitteratur (NPL) som är publicerad före prioritetsdagen för det dokument som ligger till grund för validitetsgranskningen. Dokument som är undantagna denna tjänst är patent beviljade av PRV, alternativt en patentansökan som i något led har nyhetsgranskats av PRV. 

Nyttan med tjänsten

Du får klarhet i hur ett patent står sig och tar reda på om det har utfärdats på korrekta grunder.

Komplettera med ett skriftligt utlåtande

Hur väl står sig de framtagna hänvisningarna i jämförelse med uppfinningen som ligger till grund för validitetssökningen? Ta hjälp av våra erfarna patentingenjörer som med problemlösningsmetoden kompletterar validitetsgranskningen med ett skriftligt utlåtande av patenterbarhetskriterierna.

Göra en beställning

Du beställer tjänster säkert genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Du får alltid en personlig offert på din beställning. Priset beror på den uppskattade tidsåtgången för att ta fram just den information du behöver. Timpriset för konsulttjänster är 1700 kr.

Mer information om priser

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 12 arbetsdagar. Möjlighet till expressleverans finns ofta. 

Viktigt att veta om tjänsten

En granskning av detta slag innebär emellertid inte att giltigheten för patentet diskuteras. Inte heller tar vi i beaktande ett annat lands nationella patentlagstiftning.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: Kontinuerliga bevakningar

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ditt intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mer om patentbevakning

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.