Vad skyddas av upphovsrättslagen?

Upphovsrätt uppstår automatiskt och kräver inte registrering. Men för att vara ett verk som skyddas av lagen måste uttrycket vara tillräckligt originellt.

Tillräckligt originell

För att till exempel en låt ska anses vara ett verk krävs det att den är tillräckligt originell. Dessa bedömningar är svåra och avgörs i skarpa lägen av domstolar. En enkel huvudregel är att om det är osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle utforma till exempel en text likadant eller snarlikt så är texten troligen tillräckligt originell för att anses vara ett skyddat verk.

Notera att det endast är utformningen av texten som skyddas, inte idéerna i sig eller koncept. Ofta anses det att kravet för upphovsrättsligt skydd är relativt lågt satt. 

Läs om intressanta upphovsrättsliga fall

Upphovsrätt på AI-bilder

Uppdaterad 2023-09-27