Vad får skydd?

Upphovsrätt uppstår automatiskt och kräver inte registrering. Men för att vara ett verk i lagens mening måste uttrycket vara tillräckligt originellt.

Upphovsrätt skyddar många olika företeelser: texter, datorprogram, musik, teater, film, fotografier, bildkonst, byggnadskonst, brukskonst (formgivna ”vardagsföremål”) och verk som kommit till uttryck på andra sätt. Dessutom finns ett antal närstående rättigheter, som till exempel rättigheter som rör artister, musik-, TV- och filmbolag, fotografer och databasproducenter.

För att till exempel en låt ska anses vara ett verk krävs det att den är tillräckligt originell. Dessa bedömningar är svåra och avgörs i skarpa lägen av domstolar. En enkel huvudregel är att om det är osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle utforma till exempel en text likadant eller snarlikt så är texten troligen tillräckligt originell för att anses vara ett skyddat verk. Notera att det endast är utformningen av texten som skyddas, inte idéerna i sig eller koncept. Ofta anses det att kravet för upphovsrättsligt skydd är relativt lågt satt. 

Lär dig mer

Gå PRV-skolan online

Lär dig mer om upphovsrätt och andra immaterialrätter i PRV-skolan online och hur de kan leda till ökad lönsamhet. Skolan tar dig igenom olika steg och du väljer de delar som är intressanta för dig.

Skillnaden mellan olika skydd

Upphovsrätt kan kombineras med fler immaterialrätter. Lär dig mer om skillnaderna.