Otillåten användning - intrång

Om någon utan tillåtelse använder din uppfinning, din design, ditt varumärke, eller din upphovsrätt så begår personen intrång. Du måste också se till att inte göra intrång på någon annans rättighet.

Du ansöker om patent för din uppfinning, skydd av ditt varumärke eller din design hos PRV. Om din ansökan blir godkänd får du en registrerad ensamrätt.

Upphovsrätten uppstår när verket skapas, som när en text skrivs eller ett datorprogram kodas. Den ansöker man inte om.

Stoppa otillåten användning 

Ofta sker intrång av okunskap. Börja med att kontakta den skyldige och berätta att du har ensamrätten.

Om någon medvetet begår intrång kan du anmäla brottet för att väcka åtal.

Olika sorters intrång

Patentintrång 

Att använda någon annans patenterade uppfinning utan tillstånd är ett patentintrång, enligt Patentlagen. Man får inte heller uppmuntra någon annan att använda din uppfinning.

Ett exempel: En verksamhet säljer produkter som inte direkt gör patentintrång. Däremot är det uppenbart att produkterna ska användas tillsammans med en patenterad uppfinning.

Patentlagen på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Varumärkesintrång

Om ett varumärke är skyddat för en vara eller tjänst så får ingen använda det för andra liknande varor och tjänster. Gör man det begår man varumärkesintrång, enligt Varumärkeslagen.

Det är även varumärkesintrång om ett nytt varumärke skadar ett varumärke som är känt sen länge.

Varumärkeslagen på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Designintrång

I Mönsterskyddslagen står att om en produkts design är skyddad får ingen annan använda den eller en design som är mycket lik, utan tillåtelse. Gör man det begår man mönsterintrång, det kallas även designintrång.

Mönsterskyddslagen på riksdagens webbplats (extern webbplats)

Upphovsrättsintrång

Den som har skapat ett verk har rätt att bestämma över det och hur det används, det står i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Om någon använder ett verk utan tillåtelse så är det ett upphovsrättsintrång.

Om två personer skapar snarlika verk samtidigt och oberoende av varandra är det inte upphovsrättsintrång.