Blanketter

Här hittar du blanketter inom patentområdet.

Observera att det inte är ett krav att använda dessa blanketter. Notera också att det kan finnas blanketter inom andra rättsområden, t ex varumärkesområdet, som inte återfinns här.

Alla blanketter kan fyllas i direkt på skärmen, men sedan måste du skriva ut dokumentet för att kunna skriva under. För bästa kompatibilitet rekommenderar vi att du använder Internet Explorer eller Acrobat Reader för att fylla i blanketterna.

Blanketterna är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

BlankettPdf eller länk

Ansökan om svenskt patent med bilagor: flera sökande, flera uppfinnare.

Ansökan

Begäran om publicering av översättning av europeisk patentansökan/patent

Publicering

Begäran om anteckning.

Anteckning

Begäran om överföring av prioritetsdokument till Digital Access Service (DAS)

Överföring

Ombudsfullmakt i patentärende

Ombudsfullmakt

Överlåtelse av patent.

Överlåtelse

Överlåtelse av uppfinning/patentansökan.

Överlåtelse

Ansökan om tilläggsskydd för växtskyddsmedel.

Ansökan

Ansökan om tilläggsskydd för läkemedel.

Ansökan

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel.

Ansökan

Svar på föreläggande.

Svar

Generalfullmakt för patentärenden.
Information om generalfullmakter

Fullmakt

Patent Cooperation Treaty (PCT) - blanketter för ansökan.

WIPO:s webbplats

European Patent Office (EPO) - blanketter för ansökan.

EPO:s webbplats