Checklista

Gör en genomgång av din ansökan innan du lämnar in den.

Har du:

 1. Tagit reda på förutsättningarna och undersökt möjligheterna för ditt varumärke?
 2. Skrivit under ansökan? (Eller en annan person som har rätt att företräda den som söker.)
 3. Lämnat rätt uppgifter om dig som sökande?
 4. Lämnat rätt uppgifter om ditt eventuella ombud?
 5. Valt typ av varumärke och lämnat den specifika information vi kräver för just ditt märke?
 6. Bifogat stadgar och protokoll om det behövs?
 7. Bifogat övriga bilagor som är nödvändiga för din ansökan?
 8. Fyllt i eventuell uppgift om prioritet?
 9. Angett för vilka varor eller tjänster du vill använda ditt märke?
 10. Angett vilken eller vilka klasser dina varor eller tjänster tillhör?
 11. Fyllt i aktuell avgift och betalningssätt?

Kom ihåg att ditt märke oftast inte kan ändras efter att ansökan kommit in till PRV.