Data som samhällsresurs

Data från offentlig sektor är en samhällsresurs som kan skapa nya värden, ny kunskap och innovation.

 Så mycket information som möjligt från offentlig sektor ska göras tillgänglig men utan att riskera säkerhet, kränka integritet eller andras rättigheter. Så öppet som möjligt men så stängt som nödvändigt.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har samlad information och vägledning om vad som gäller öppna och delade data. En länk till informationen hittar du längst ned på sidan.  

Det kan finnas tydliga incitament för den upphandlade organisationen att kräva en hög grad av kontroll över data för att kunna uppfylla de krav och nationella strategier som finns. Det kan handla om upphandling av data, men också om att data uppstår i samband med en innovationsprocess kopplad till upphandling. Här finns det många aspekter att ta hänsyn till.

DIGG har också tagit fram rekommendationer vid upphandling av data. Du hittar en länk till dem längst ner på sidan.