Statsstöd

Statsstöd är finansiering med offentliga medel som ger ett eller flera företag en fördel i förhållande till övriga konkurrenter.

Statsstöd påverkar samhällsekonomin. Det finns regler som styr statens, regionernas och kommunernas möjligheter att ge en sådan offentlig finansiering. Statsstöd får bara lämnas om det godkänts av Europeiska kommissionen eller har utformats enligt särskilda undantagsregler.

Marknadsmässiga transaktioner mellan offentliga inköpare och leverantörer omfattas inte av statsstödsreglerna och ett konkurrensutsatt anbudsförfarande enligt de principer som styr offentlig upphandling utesluter normalt statsstöd. Trots det kan innovations-upphandling i vissa fall omfattas av statsstödsreglerna. Europeiska kommissionen har i sin vägledning för innovationsupphandling redogjort för när det kan uteslutas att en innovationsupphandling omfattas av statsstödsreglerna.

Upphandlingsmyndigheten har mer information om statsstöd och riktade vägledningar för kommuner och regioner om statsstödsfrågor. Du hittar den i länken nedan.