Omvärldsbevakning med hjälp av patentinformation

Forskning och utveckling ligger till grund för nya innovationer. För att ha koll på teknikens framkant och veta om något redan är uppfunnet, beforskat eller utvecklat behövs omvärldsbevakning i olika källor.

Vanliga källor är vetenskaplig litteratur och marknadsanalyser. En källa som ofta glöms bort är patentinformationen. Teknikutveckling som sker på större företag publiceras många gångar endast i patentinformationen. Det finns över 140 miljoner patentdokument som beskriver teknik inom alla områden.
 
Innovationsupphandling kan användas när den upphandlande organisationen har ett behov som inte kan lösas av marknaden, utan det krävs utveckling och kanske till och med forskning, eller att en lösning på marknaden behöver vissa förbättringar eller förändringar. Innan man påbörjar en sådan upphandling bör man informera sig om vilka tekniska lösningar som redan finns och vilka aktörer som är aktiva och sådant hittar man i patentinformationen. Om det redan finns beprövade lösningar är kanske inte innovationsupphandling den rätta vägen att gå.

Det är inte ovanligt att ”hjulet uppfinns på nytt”. Man riskerar då att göra intrång i någon annans rättigheter. Att man som upphandlande organisation inleder en innovationsupphandling som indirekt uppmanar till intrång är givetvis inget man önskar. Det blir också mer ekonomiskt att utgå från teknikens framkant och utveckla vidare därifrån.