Boktips

Här kan du läsa mer om några av de böcker vi köpt in till biblioteket.

Kommunikationsrätt - från avsändare till mottagare via internet, radio/tv eller telefoni

- Lena Olsen (red.)

Syftet med boken är att samla de lagar och bestämmelser som gäller i samband med telefoni, radio/tv och internet och på så sätt ge en överblick över området. Författarna utgår från den samhällsvetenskapliga kommunikationsteori som innebär att en avsändare överför ett meddelande till en mottagare via någon form av medium.

Några av de rättsområden som tas upp är bland annat konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation och NIS-lagen, radio- och tv-lagen, upphovsrätt, konkurrens- och marknadsföringsrätt och dataskyddsförordningen (GDPR). 

Boken riktar sig framför allt till jurister inom privat sektor som kanske är specialister på något eller några av rättsområdena och som vill läsa in sig på övriga områden.

Boken finns i biblioteket på hylla JUR Kom

Läs mer om boken på förlaget Norstedts Juridiks hemsida 

Norstedts juridik (extern webbplats)

Immaterialrättens struktur

- Richard Wessman, Jakob Kraus och Ilze Lukins

Denna lärobok i immaterialrätt vänder sig till såväl studenter som yrkesverksamma. I bokens fyra olika delar behandlar författarna frågeställningar som är gemensamma för immaterialrättens huvudsakliga delområden upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Den inledande delen om ensamrättens struktur går igenom frågor om ensamrättens objekt, uppkomst, innebörd, omfång och varaktighet. Del två handlar om hur man med hjälp av de olika registreringssystem som finns kan skydda sina rättigheter. Bokens tredje del handlar om avtal olika sätt på vilka man kan avtala om immateriella rättigheter. Den sista delen tar upp olika begränsningar av ensamrätten. 

Boken finns i biblioteket på hylla IMM Wes

Läs mer om boken på förlaget Norstedts Juridiks hemsida

Norstedts juridik (extern webbplats)

The Impact of the Patent System on Innovation

- Julian Boulanger

Patentsystemets påverkan på innovation är temat för denna avhandling, som i tre fristående kapitel behandlar tre olika aspekter av frågan. Kapitlet Patents and Follow-On Innovation: Evidence From Patent Renewal Decisions handlar om hur patentskydd på existerande teknologi påverkar innovation som utvecklas från denna teknologi. I The Examination of Continuation Applications and the Problem of Invalid Patents in the U.S. undersöker författaren förhållandet mellan granskningsprocessen och beviljandet av ogiltiga patent i USA. Patent Length and Innovation Incentives for Industrial Designs utgår från amerikanska designpatent och handlar om hur en längre patenttid för dessa påverkar innovation.

Du hittar boken i biblioteket på hylla PAT Bou

Visser’s Annotated European Patent Convention

- 2018 Edition

Detta är den senaste upplagan av Visser’s Annotated European Patent Convention, en bok som utkommer i en ny uppdaterad upplaga varje år. Boken innehåller den europeiska patentkonventionen i sin helhet tillsammans med kommentarer till varje artikel. Kommentarerna tar upp viktiga frågor rörande tolkningen av konventionens olika paragrafer. 

Boken finns i biblioteket på hylla PAT Vis 

Läs mer om boken (extern webbplats).

Research Handbook on Intellectual Property and Creative Industries

- Abbe E L Brown, Charlotte Waelde

Den här boken består av en samling texter som undersöker relationen mellan kreativa industrier och immaterialrätt. De medverkande författarna kommer från flera olika länder och sektorer och belyser ämnet från olika perspektiv. Texterna har samlats i sex olika delar med följande rubriker: Setting the Scene ; National and Regional Perspectives ; IP, Creativity and Reward ; Case Studies: Coping with Legal, Social and Technical Change ; Cross Sector Issues ; Foresighting.

Boken riktar sig till alla som intresserar sig för kreativa industrier, till exempel forskare, jurister och beslutsfattare.

Du hittar boken i biblioteket på hylla IMM ResLäs mer om boken på förlaget Edward Elgar Publishings hemsida

Edward Elgar Publishing (extern webbplats)