Personuppgifter GDPR

Här beskrivs hur PRV:s bibliotek samlar in och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (2018).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av dem?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd med personuppgifter som vidtas automatiserat eller ingår i ett register är personuppgiftsbehandling.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Har du frågor om dataskydd?

Kontakta PRV:s bibliotek:
Telefon: 08-782 26 50

biblioteket@prv.se

eller

Dataskyddsombud på myndigheten:

dpo@prv.se

Telefon: 072-59 69 591

Personuppgiftsansvarig:
Patent- och registreringsverket, organisationsnummer: 202100-2072, är ansvarig för bibliotekets behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

- för dig som är låntagare, besökare eller användare av PRV:s bibliotekstjänster

System

BiblioteksSök (extern webbplats)

Koha, bibliotekssystem (extern webbplats)

PRV:s bibliotek

Ändamål

För att kunna använda PRV:s bibliotek för information, sökningar och beställningar.

Behandlingar som utförs

Att via webben kunna:

 • Kontakta PRV:s bibliotek
 • Boka vägledning
 • Ställa frågor till PRV:s bibliotek
 • Utföra omlån av böcker
 • Få hjälp med hitta material inom våra ämnesområden via olika databaser
 • Ge inköpsförslag

Att på plats i biblioteket kunna:

 • Registrera beställningar, lån, återlämning, kravbrev

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress

Laglig grund

 • För att fullgöra en Uppgift av allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att PRV:s bibliotek ska kunna erbjuda bibliotekstjänster.
 • För att Fullgöra låneavtal. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna erbjuda låntagare och besökare på PRV tillgång till PRV:s samlingar, tjänster och fullgöra PRV:s åtaganden enligt låneavtalet.

Lagringsperiod

Kommunikation till PRV:s bibliotek är allmänna handlingar och kan inte raderas utan gallringsbeslut.

 • Uppgifterna om beställningar, lån, återlämning, kravbrev anonymiseras automatiskt när låneärendet är avslutat. Personuppgifter, lagrade i bibliotekssystemets låntagarregister, raderas vid årsskiftet om låntagaren varit inaktiv under de senaste 12 månaderna.
 • Önskas radering av personuppgifter innan den årliga rensningen, mejla biblioteket@prv.se. Radering görs om alla lån är återlämnade och övriga transaktioner i bibliotekssystemet är avslutade.

  biblioteket@prv.se