En gammal bild på två herrar i svartvitt
Bild: Carl Munters och Baltzar von Platen, Tekniska musset

Carl Munters och Baltzar von Platen – Kylskåpet

Carl Munters och Baltzar von Platen hade som mål att tillverka ett litet, lättskött och behändigt kylskåp utan vare sig kompressor eller rörliga delar.

Den idé Carl Munters och Baltzar von Platen försökte förverkliga kan i korthet beskrivas så här: I en behållare blandas vatten och ammoniak. Behållaren värms upp och ammoniaken förångas. Ammoniakgasen strömmar upp i en kondensator där den kyls och återgår till vätskeform.

Där är inte klart vem, men troligen var det Carl Munters som föreslog att de skulle föra in vätgas i kylelementet. 1922 kunde Baltzar von Platen och Carl Munters presentera sitt kylskåp som ett gemensamt examensarbete på Tekniska Högskolan, samtidigt som de ansökte om patent på sin uppfinning. Det de presenterade var inget mindre än en världssensation. De hade lyckats i sin föresats att konstruera ett kylskåp utan rörliga delar, och flera av deras lösningar framstår fortfarande som genialiska. Under hela 1920-talet fortsatte de att utveckla kylskåp och kylapparater.

Licensrätten till kylskåpet köptes 1923 av AB Arctic, som inledde arbetet med ytterligare förbättringar. Först 1925 var utvecklingen klar. Då visades kylskåpet på en utställning i Stockholm och samma år publicerade uppfinnarna själva en skrift om sin idé. Electrolux fick rätt att tillverka kylskåpet och ett avtal tecknades med ett amerikanskt bolag om att licenstillverka och sälja kylskåpet i USA. Sedan dess har kylskåpet inte bara tillverkats i Sverige och USA, utan även i bland annat Frankrike och England. Fram till 1960-talets början tillverkades ca 10 miljoner av von Platen - Munters kylskåpstyp. Kylskåpet tillsammans med dammsugaren bildade grunden för Electrolux snabba expansion.

Registrerade skydd

Patentnummer SE57398 från år 1922: Absorptionskylapparat

Patentnummer SE67896 från år 1927: Kylskåp

Patentnummer SE71194 från år 1923: Anordning vid absorptionskylapparater

Patentnummer SE 67426 från år 1923: Absorptionskylapparat

Patentnummer SE67422 från år 1923: Sätt och apparat för alstring av kyla

Varumärke:
Electrolux - 1925 Registreringsnummer: 0029915

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002

Uppdaterad 2024-02-07