Foto på en skiftnyckel
BIld: Skiftnyckel, G Creutz

Johan Petter Johansson - Skiftnyckeln

Johan Petter Johansson gjorde sammanlagt 118 uppfinningar och många används fortfarande runt om i världen. Skiftnyckeln är en av dem.

Johan Petter "JP" Johansson (1853-1943) öppnade 1886 en mekanisk verkstad i Enköping. Där uppfann han två verktyg som kommit att bli mycket viktiga: den ställbara rörtången (patent år 1888) och skiftnyckeln (patent åren 1891 och 1892). Idén till de nya verktygen fick han efter att ha tröttnat på att släpa med sig hela uppsättningar verktyg i många olika dimensioner varje gång han skulle ut på reparationsuppdrag.

Johansson startade och ledde sin egen verktygstillverkning, men 1914 sålde han det till Bacho (BA Hjort & Co.), som idag är Enköpings största företag och har hunnit tillverka över 100 miljoner skiftnycklar.

Johansson gjorde sammanlagt 118 uppfinningar och många används fortfarande runt om i världen. Bland annat experimenterade han med elektrisk armatur och startade 1919 en fabrik för tillverkning av arbetsbelysning, vilket ledde till det så kallade pendelljuset Tripléx med svängande belysning från rörlig arm. Syftet var att förbättra förhållandena i arbetslokaler på bland annat sjukhus, kontor och i industribyggnader.

Den klassiska lampan är nu åter i produktion och industrilampan får ses som en föregångare till dagens inställbara skrivbordslampor.

Några exempel på registrerade patent

Patentnummer SE1636 från år 1888: Universalrörtång

Patentnummer SE 3589 från år 1891: Ställbar skrufnyckel

Patentnummer SE4066 från år 1892: Ställbar skrufnyckel

Patentnummer SE38643 från år 1911: Anordning vid skiftnycklar

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002