En tub med salva framför tubens kartong
Bild: Xylocain, Aspen Nordic

Nils Löfgren och Bengt Lundqvist - Xylocain

Xylocain (registrerat varumärke) är ett lokalbedövningsmedel framtaget av kemisterna professor Nils Löfgren (1913-1967) och Bengt Lundqvist (1922-1955) i början av 1940-talet på Stockholms högskola.

Bengt Lundqvist testade produkten på sig själv, vilket sannolikt ledde till en för tidig död.

1943 sålde de rättigheterna till Astra för 15 000 kronor plus fyra procent royalty på försäljningen i 17 år. De hade först vänt sig till läkemedelsföretagen Leo och Pharmacia, men båda hade avböjt erbjudandet. 1948, när patent hade godkänts, påbörjades marknadsföring och försäljning av läkemedlet som innebar en smärre revolution när det gäller smärtlindring.

Det användes, och används fortfarande, särskilt som lokalbedövningsmedel av tandläkare eftersom bedövningseffekten är omedelbar.

Förvärvet av rättigheterna till lidokain (som är den verksamma substansen i Xylocain) brukar betecknas som den viktigaste händelsen i Astras historia. Medlet blev en stor internationell framgång, inte minst i USA. I början på 1950-talet hade påven Pius XII behandlats mot hicka med Xylocain och medlet fick ytterligare stor publicitet på 1960-talet när Amerikas president Eisenhower behandlades för sina hjärtproblem med det. Under 1950- och 1960-talet utgjorde försäljningen av Xylocain i USA en stor del av Astras vinst och betalade för bolagets fortsatta forskning, som så småningom resulterade i ytterligare två stora internationella framgångar: hjärt- och kärlmedlet Seloken på 1970-talet och magsårsmedlet Losec i slutet på 1980-talet.

År 1996 blev Losec världens mest sålda läkemedel.

Astra grundades 1913 i Södertälje och gick 1999 samman med brittiska Zeneca till AstraZeneca.

Registrerade skydd

Patentnummer SE128901 från år 1943:

Förfaringssätt för framställning av lokalbedövningsmedel

Varumärke
Registreringsnummer: 0058552

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002