Ett mjölkglas och en tillbringare med mjölk står på en gräsmatta
Foto: Pxhere

Ninni Kronberg – Torrmjölk

På Rydsgårds mejeri i Skåne (1933) utvecklade den svenska näringsfysiologen Maria Johanna (Ninni) Kronberg (1874-1946) en metod för att framställa spraytorkat mjölkpulver.

På 1930-talet fanns det för mycket mjölk i Sverige, men det gick inte att sälja mjölken till andra länder eftersom den fort blev sur. Mjölkpulver, däremot, surnar inte som vanlig mjölk och med Ninnis uppfinning kunde man nu ta vara på mycket större mängder mjölk.

Tillvägagångssättet visade sig vara ett stort framsteg i jämförelse med de metoder som fanns. Hennes uppfinning beviljades patent både i Sverige (1937) och i ett flertal andra länder, bland annat Kanada (1936) och USA (1938). Jordbruksdepartementet ansåg uppfinningen så viktig att den belönades med statsunderstöd, på villkor att ett svenskt företag bildades för att utnyttja den. Detta blev början till det numera internationellt kända företaget Semper AB. Det var finansmannen Axel Wenner-Gren som tog hand om Ninni Kronbergs idé, och den 1 september 1939 startade produktionen vid Sveriges första egentliga mjölkpulveranläggning.

Semper som betyder "alltid" på latin, är känt för att uppfinna nya produkter och bedriver mycket forskning. De tillverkar bland annat välling och barnmat som säljs både i Sverige och i andra länder.

Registrerade skydd

Patentnummer SE 96765 från år 1939:

Sätt vid framställning av torrmjölk

Registrerat nationellt varumärke: 0059955, 0112680, 148173

Källa

Daedalus 2005, Tekniska museets årsbok. Årgång 73.
Semper Foods 60 år, jubileumsskrift. Jan Eidolf, Stockholm 1 december 1999.