Tuggummin som trillar ner i en metallform..

Ove Fernö - Nikotintuggummi

Nicorette är världens första medicinska produkt för rökavvänjning och behandling av tobaksberoende.

Ove Fernö (1916-2007) studerade kemi i Lund och utbildade sig sedan till civilingenjör i Stockholm. 1941 började han på Leo som organisk kemist. Efter några år blev han forskningschef på företaget och utnämndes senare till vice VD.

1967 fick forskningschefen, själv storrökare, i uppdrag att fundera på hur man skulle kunna hjälpa människor att sluta röka. Han utvecklade då ett nikotintuggummi som fick det registrerade varunamnet Nicorette, som är en ordmix av "nikotin på det rätta sättet" och "cigarett". Uppdraget kom från de båda läkarna Stefan Lichtneckert och Claes Lundgren på fysiologiska institutionen vid Lunds universitet. De föreslog utveckling av en ren nikotinprodukt att använda där påtvingad rökfrihet, till exempel på ubåtar, försvårade personalens koncentrationsförmåga och skapade irritation. Ove Fernö slutade själv att röka med tuggummits hjälp.

Nicorette var världens första medicinska produkt för rökavvänjning och behandling av tobaksberoende. Tuggummit verkar genom att ersätta en del av det nikotin rökaren tidigare fick från tobaksröken. Därmed kan röksug och abstinenssymptom lindras under tiden man arbetar bort det beteendemässiga beroendet av rökning. Därefter kan behandlingen med Nicorette successivt minskas. Då utvecklingen av Nicorette började i slutet av 1960-talet, tvekade dåvarande Socialstyrelsens läkemedelsavdelning att godkänna produkten som läkemedel eftersom rökning inte betraktades som en sjukdom. Man var också tveksam till att tillhandahålla nikotin i ren form. Dessutom var tuggummi en för myndigheten ny administreringsform för läkemedel. Nicorette godkändes därför först i Schweiz, år 1978, och därefter först 1981 i Sverige som ett receptbelagt läkemedel. Nicorette blev receptfritt i Sverige år 1990 och nikotinläkemedlen blev den första typ av läkemedel som fick säljas utanför apotek (2008).

För sin uppfinning tilldelades Ove Fernö 1987 Polhemspriset. I motiveringen hette det att han fick priset för att "Nicorette är en kvalificerad teknisk produkt vars utveckling representerar avsevärt tekniskt nyskapande".

Nicorette är nu ett av världens största receptfria läkemedel och ett världsledande rökavvänjningsmedel som är godkänt i ett 80-tal länder. Nicorette tuggummi har följts av en rad andra beredningsformer för rökavvänjning med samma varumärke: Nicorette depotplåster, Nicorette Inhaler, Nicorette Microtab och Nicorette nässpray. Nicorette tillverkas fortfarande av Helsingborgsföretaget som nu heter McNeil AB och ingår i Johnson-Johnsonkoncernen.

Registerade skydd

Patentnummer SE381809 från år 1975:

Tuggummi innehållande tobaksalkaloid

Patentnummer SE403702 från år 1978:

Buffrade nikotinersättningsmedel

Patentnummer SE461698 från år 1990:

Komposition som alternativ till rökning för nasal administrering

Varumärke
Registreringsnummer: 0128265

Källa

Wikipedia, Nicorette (extern webbplats)