Anders Wilhelmson – Engångstoalett

Anders Wilhelmson har i samarbete med ett kemiföretag uppfunnit Peepoo, en engångstoalett i form av en påse. 

Toaletten ger giftfri gödsel inom 24 timmar och är mycket användbar i fattiga länder som saknar goda sanitära förhållanden.

Produkten omfattar patentskyddad teknik och varumärket PeePoople är väl inarbetat.:
SE 529877 – 2007

Engångstoalett i form av en påse

Varumärke: Registreringsnummer:
0397298

Källa 

www.peepoople.com (extern webbplats)