Freedom to operate för patent

Vi förser dig med underlag till din FTO. När du står i begrepp att föra in en produkt på en ny marknad eller är i utvecklingsfasen av en ny produkt är det säkrast att du först förvissar dig om att du har fritt spelrum.

Kan du sälja produkten eller finns det skydd som du måste ta hänsyn till? En av förutsättningarna för att lyckas med din affär är att känna till vad som redan är skyddat på marknaden. I en FTO-sökning plockar PRV fram underlag, som ger dig en uppfattning om intrångsrisken. I sökningen fokuserar vi på skyddad teknik i främst Europa och USA.

Resultatet av sökningen

Resultatet ska fungera som underlag för kundens egen bedömning av intrångsrisken. Rapporten innehåller kategoriserade hänvisningar och patentingenjören ger sin kommentar över de delar i hänvisningen som kan vara relevant. PRV gör dock ingen bedömning i intrångsfrågan.

Så här söker vi

Tjänsten utförs av en eller flera av PRV:s patentingenjörer som är specialiserade inom det specifika teknikområdet. Innan sökningen påbörjas kontaktas du av patentingenjören för en avstämning om kostnad, leveranstid samt sökningens inriktning. Sökningen utförs med hjälp av avancerade sökverktyg som ger oss tillgång till en mängd olika patentdatabaser. Vi förbehåller oss rätten att avböja en förfrågan i de fall vi anser att produktens marknad inte till fullo har täckning i våra databaser. Ett sådant exempel är för närvarande den asiatiska marknaden.

Nyttan med tjänsten

Vi ger dig viktig information till ditt beslutsunderlag så att du får större chans att maximera din investering och minska risken för intrång.

Göra en beställning

Du beställer tjänster säkert genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Du får alltid en personlig offert på din beställning. Priset beror på den uppskattade tidsåtgången för att ta fram just den information du behöver.
Att ta fram underlag till en FTO för att kunna utreda intrångsrisk innebär att sökningen måste vara bred. Den genererar ofta ett omfattande sökresultat som kan innehålla 1000-tals dokument som ska läsas igenom och utvärderas, ett arbete som kan bli tidskrävande. Det är därför inte ovanligt med en kostnad på 35 000 kr eller mer för denna konsulttjänst.

Timpriset för konsulttjänster är 1700 kr.

Mer information om priser

Leveranstid

Eftersom storleken på en FTO varierar mycket bestäms leveranstiden i överenskommelse med dig.

Här kan du läsa om våra säkra leveransmetoder: Leverans

Viktigt att veta om tjänsten

Ett patents aktuella status har stor betydelse. Ett närliggande patent behöver i sig inte utgöra ett utövningshinder. Ett viktigt led blir att kontrollera patentets status och geografiska omfattning. Genom att begära att få resultatet sammanställt i ett excelformat där vi länkar patentnumren till databasen Espacenet, kan du själv ta fram dessa uppgifter.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: FTO-uppföljning

Att utveckla nya produkter är oftast en lång och tidskrävande process. Beroende på i vilket utvecklingsskede en FTO-sökning görs, kan det finnas anledning att få en kompletterande sökning gjord, en så kallad FTO-uppföljning.
En uppföljande sökning görs med fokus på de nypublicerade patentdokument som tillkommit sedan den senaste sökningen gjordes. En kostnadseffektiv uppföljande sökning underlättas av tillgången till den tidigare sökprofilen. Meddela oss när du tror att det kan vara relevant med en uppföljning. Vi sparar då din sökprofil. Med hänsyn till våra strikta sekretessregler görs normalt inte detta, om du inte begär det. Du får en offert på din beställning.

Tilläggstjänst: Patentfamiljsökning

Du kan även ta hjälp av våra informationsspecialister som kan göra en patentfamiljssökning och reda ut patentets omfattning. Du får en tydlig sammanställning över skyddsomfånget för det aktuella patentet. För att göra detta arbete så kostnadseffektivt som möjligt rekommenderar vi att du först väljer vilka patent som du finner särskilt intressanta och därefter gör en separat beställning av patentfamiljssökning för dessa patent. Du får en offert på din beställning.

Läs mer om patentfamiljsökning

Tilläggstjänst: Kontinuerliga bevakningar

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ditt intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mer om patentbevakning

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.