Frågor och svar om upphovsrätt

Här har vi samlat vanliga frågor om upphovsrätt och våra svar på dem.

Vad innebär upphovsrätten?

Upphovsrätt uppstår i samma stund som ett litterärt eller konstnärligt verk skapas. Därmed har skaparen, det vill säga upphovspersonen, en ensamrätt att bestämma vem som får framställa exemplar av verket och hur eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten genom att till exempel publiceras på nätet eller spridas på annat sätt. Upphovspersonen har även en ideell rätt som innebär att han/hon ska namnges när verket används och att verket inte får användas i kränkande sammanhang eller att någon bearbetar eller manipulerar verket på ett kränkande sätt.

Vad är ett "verk”?

Om de litterära eller musikaliska alster som skapas är tillräckligt unika, självständiga och personligt präglade har ett verk skapats. Det är framförallt verk som har skydd enligt upphovsrätten. Men även fotografier utan verkshöjd och andra typer av prestationer är skyddade och kallas gemensamt för ”närstående rättigheter”. I begreppet ”litterära och konstnärliga verk” inkluderas olika sorters texter, musik, film, scenkonst, konstverk, fotografi, datorprogram, byggnadskonst, brukskonst och även verk som har kommit till uttryck på annat sätt.

Behöver man registrera sin upphovsrätt?

Nej, upphovsrätten är en helt formlös rättighet. Det innebär att skyddet uppstår hos den person som skapade verket i samma stund som verket har skapats. Genom internationella konventioner gäller upphovsrätten sedan i större delen av världen och oavsett medieform.

Krävs det alltid tillstånd för att få använda ett skyddat verk?

När ett verk har offentliggjorts med upphovspersonens samtycke och i vissa fall även utgivits, börjar en rad olika inskränkningar i upphovspersonens ensamrätt att gälla. Inskränkningarna innebär att användning av ett skyddat verk får ske på olika sätt utan att upphovspersonen eller annan rättighetshavare har gett tillstånd. Att få kopiera skyddade verk för sitt privata bruk är en sådan inskränkning.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år därefter. När upphovspersonen dör övergår upphovsrätten till de efterlevande genom arv eller testamente. För så kallade närstående rättigheter gäller året från det år då prestationen gjordes och 50 år framåt, till exempel från det år fotografiet togs och 50 år framåt.

Är det fritt fram när upphovsrätten upphör?

När upphovsrättens skyddstid inte längre gäller är verket fritt att använda för den som vill, men det är alltid bra att fortsätta nämna upphovspersonens namn vid användningen. Om ett verk som inte längre är skyddat används på ett sätt som skulle innebära en kränkning av verket i sig finns det en särskild bestämmelse i upphovsrättslagen som förhindrar användningen - det så kallade klassikerskyddet. Den bestämmelsen kan även gälla för verk där upphovspersonen dog för flera hundra år sedan.

Får man använda klipp, musik och bilder för att skapa något nytt?

Grunden i upphovsrätten är att den som har skapat ett upphovsrättsligt skyddat verk får en ensamrätt till verket som innebär att ingen annan får lov att använda verket (musiken, bilden, videoklippet etc.) utan tillstånd. Så om man vill använda det som någon annan har skapat i ett eget skapande, till exempel någon annans videoklipp som inslag i ett eget videoklipp, så behöver man tillstånd. Detsamma gäller när någon skapar bildcollage av andras bilder eller bearbetar någon annans verk och sedan vill publicera collaget eller bearbetningen.

Vad man däremot alltid får göra är att inspireras av andras verk och skapa något eget, som då skulle kunna vara ett eget självständigt verk.

Hur lik får en poster eller tavla vara någon annans verk?

Tavlor och posters kan skyddas genom designregistrering. Oavsett om de registrerats som design så är det sannolikt att motiven skyddas av upphovsrätten (copyright på engelska).

Upphovsrätt går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt. Upphovsrätt gäller, förenklat, i 70 år efter upphovspersonens död.

Något generellt svar för hur lik en poster eller en tavla du tänker sälja kan vara en annan, utan att innebära ett intrång, går inte att ge. Eventuella intrång i designskydd såväl som upphovsrättsligt skydd bedöms från fall till fall. Det är inte PRV som bedömer eventuella intrång vid en tvist, det görs av domstol. Vi kan inte heller som myndighet uttala oss bindande i enskilda fall eller ge affärsmässiga råd.

Det vi kan säga generellt är att det är tillåtet att inspireras av någon annans verk, men inte att plagiera. Det är inte bara rena kopior av någons verk som omfattas av ensamrätten, även översättningar och bearbetningar till andra konstformer omfattas av det upphovsrättsliga skyddet. Frågan är om utformningen är tillräckligt lik. Upphovspersonen har inte ensamrätt till de tankar, principer, faktauppgifter och idéer som ligger till grund för ett verk. Ensamrätten omfattar endast utformningen. Vid tvist gäller det ytterst att avgöra om den andre aktören skapat något tillräckligt nytt och självständigt.

Här kan du läsa mer om intrång – otillåten användning

Vad gäller när man spelar musik i en butikslokal eller salong via Spotify?

Om man vill spela upp musik i offentlig verksamhet (oavsett om det sker via en streamingtjänst som Spotify eller med till exempel en CD-spelare) så krävs licenser hos STIM och SAMI.

STIM är en organisation som företräder låtskrivares rättigheter, medan själva musikerna och artisterna företräds av SAMI. För att ersättningen ska nå rätt personer krävs avtal hos bägge parterna för att spela upp musiken i offentlig verksamhet, till exempel i en butik eller en restaurang.

En prenumeration hos Spotify avser egentligen bara ett användande av tjänsten för privat bruk. Du bör därför även läsa igenom Spotifys användarvillkor för information kring det och hur du får använda tjänsten.

Länkar till STIM och SAMI samt andra upphovsrättsaktörer hittar du här.

Får jag använda ritningar från gamla patent i en uppsats?

Tyvärr kan PRV inte garantera att det är lovligt i alla situationer att fritt använda ritningar från patent och patentansökningar. Upphovsrätten är viktig att beakta när det handlar om att använda ritningar och andras verk. Det är alltid att rekommendera att man frågar upphovspersonen om lov att använda bilder eller ritningar. Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år därefter.

Hur kan jag lära mig mer om upphovsrätt?

PRV erbjuder utbildningar och kurser där du kan lära dig mer om upphovsrätt. Du kan också gå PRV-skolan online för att lära dig mer. Ett helt kapitel i vår skola handlar om upphovsrätt.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

PRV-skolan online

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-782 28 00