Ansöka om varumärkesregistrering

En ansökan om registrering av varumärke i Sverige gör du hos PRV, antingen via vår e-tjänst eller genom att skriva ut och fylla i blanketten nedan.

Var noggrann med din ansökan

Tänk på att fyra kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få en ingivningsdag:

  1. Det ska framgå att det är en ansökan.
  2. Namn eller företagsnamn på sökanden ska framgå. 
  3. En tydlig avbildning av märket måste finnas.
  4. En uppräkning över de varor och/eller tjänster som ni avser att registrera märket för.

När du har lämnat in din ansökan kan du inte ändra varumärket så att helhetsintrycket förändras – då krävs en helt ny ansökan. Du får inte heller lägga till varor och/eller tjänster i efterhand. Var därför noga med att allt blir rätt och se till att avbildningarna som du skickar med är tydliga.

Om du ska ansöka om registrering av flera varumärken behöver du fylla i en ansökan per varumärke.

Ansök via e-tjänsten Svensk Varumärkesansökan

Vår e-tjänst för varumärkesansökan kan i vissa fall ha lägre avgift än om du skickar in ansökan på en pappersblankett.

Svensk varumärkesansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Ansök på pappersblankett

Du kan fylla i ansökningsblanketten här nedanför direkt på skärmen, men du behöver skriva ut den sedan för att underteckna.

Varumärkesansökan (pdf 1,4 MB)

Hur länge gäller en varumärkesregistrering?

En varumärkesregistrering gäller i tio år räknat från ingivningsdagen för ansökan. Efter det kan den förnyas med tio år åt gången, i princip hur många gånger som helst.