Frågor och svar om varumärke

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om varumärke.

Filmtips: PRV-skolan om varumärke

Börja gärna med att titta på PRV-skolan om varumärke där du får en introduktion i vad varumärkesskydd är.

PRV-skolan om varumärke

Är varumärke rätt skydd för mig?

Du kanske även behöver ett patent och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan olika immaterialrätter.

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Information om patent

Information om design

Jag vill skydda ett varumärke, hur gör jag?

För att skydda ett namn eller en figur som ett varumärke måste man göra en ansökan om registrering av varumärke. Du ansöker snabbast och billigast med vår e-tjänst Svensk varumärkesansökan.

Läs mer om att ansöka om varumärke

Måste jag ha ett organisationsnummer eller fylla i ett personnummer när jag söker varumärke?

Man behöver inte ha ett företag med organisationsnummer för att kunna ansöka om varumärkesregistrering. Det går lika bra att ansöka som privatperson. Ansöker du som privatperson behöver du inte fylla i personnummer i din varumärkesansökan, det räcker med att ange sökandens namn och adress.

Kan jag få ett varumärke när någon annan redan har registrerat det som firmanamn?

Exempel: Jag håller på att starta eget företag och kommit på ett varumärke för företaget som jag gillar. Efter sökningar i databaser så ser jag att det finns ett annat aktivt bolag inom samma bransch som heter precis det jag vill döpa mitt varumärke till, men de verkar inte ha ansökt om varumärkesskydd. Är det möjligt för mig att registrera varumärket och använda mig av det?

Svar: Om det redan finns ett bolag med samma namn i Sverige med verksamhet i samma bransch som du så blir det ett hinder för dig att använda eller registrera detta som varumärke. Även om de inte har registrerat varumärket så blir firmanamnet/bolagsnamnet ett hinder för dig. Använder du detta namn ändå kan du riskera att göra varumärkesintrång på deras firmanamn.

Här kan du läsa mer om intrång, otillåten användning.

Kan jag registrera en slogan som varumärke?

Exempel: Jag har kommit på slogans som jag tror att andra företag kan vara intresserade av att använda. Kan jag skydda mina slogans och erbjuda dem till lämpliga företag? Jag har själv inget företag.

Svar: Som privatperson är det möjligt att ansöka om att registrera ett varumärke. Varumärken är kännetecken för varor eller tjänster. Förutsatt att en slogan uppfyller de krav som ställs kan den registreras som ett varumärke.

Här kan du läsa mer om vilka kravs som ställs på ett varumärke.

I en varumärkesansökan ska du ange vilka varor och tjänster du vill använda varumärket för. Det går alltså inte att ansöka om att registrera en lydelse, en slogan, generellt, utan den behöver höra ihop med specifika varor och/eller tjänster.

Mer information om klassning av varumärke för varor och tjänster finns här.

Det finns även krav på användning av varumärket. Om innehavaren inte använt varumärket till det som det registrerats för inom fem år, kan någon annan ansöka om att det ska hävas på grund av detta.

Kan jag göra en ny logotyp för ett redan registrerat varumärke?

Det går bara att göra små ändringar i ett redan registrerat varumärke. Ändringarna måste då vara så obetydliga att de inte påverkar helhetsintrycket av märket. Om det är en ny logotyp med ett nytt utseende så behöver du göra en helt ny ansökan om varumärkesregistrering.

Hur specifik och noga behöver jag vara i min varu- och tjänsteförteckning?

Exempel: Jag vill registrera ett varumärke som ska sälja smycken av guld med ädelsten som är gjord på syntetisk väg (ringar, armband, halsband, armband av guld). Ska jag bara registrera smycken i klass 14 eller bör jag välja fler klasser?

Svar: I din varu- och tjänsteförteckning behöver du ange både klassnummer och vilka varor/tjänster i respektive klass som ansökan omfattar.

Använder du vår e-tjänst för varumärkesansökan kan du välja bland färdiga termer för de varor och/eller tjänster som ansökan gäller. I den finns både mer generella termer (Smycken i klass 14) eller mer specifika termer (Smycken av guld i klass 14) att välja på.

Om du i din ansökan anger till exempel Smycken så innefattar detta smycken gjorda av olika material, inklusive guld. Anger du Smycken av guld så är det just det, smycken av guld (men ej andra material). Det är dock fritt fram att välja flera varor/tjänster i din ansökan och om dessa väljs inom samma klass påverkas inte avgiften.

Det är inte möjligt att utöka en inlämnad ansökan eller ett registrerat varumärke med fler klasser eller fler varor/tjänster. Det krävs i så fall en ny ansökan om registrering. Det är därför viktigt att du inkluderar det som varumärket ska användas för och det du vill att det ska skyddas för i din ansökan, redan från början.

Här kan du läsa mer om klassning av varor och tjänster.

Kan ett varumärke ha flera ägare?

Det är möjligt för två företag, eller privatpersoner, att gemensamt ansöka om varumärkesregistrering. Om varumärket sedan registreras kommer bägge företagen finnas antecknade som innehavare av den gemensamma registreringen.

Kan jag använda ett ordmärke som redan finns registrerat i EU?

Du kan ansöka om samma namn för en helt annan verksamhet eller andra produkten än den som någon annan redan har registrerat det för. PRV granskar ditt varumärke när din ansökan kommit in och gör därefter en slutlig bedömning om det sökta varumärket kan registreras eller om det finns hinder för det.

Vad gäller för ett registrerat varumärke med namn och figur?

Ett figurmärke innehållande ord innebär att du har en ensamrätt för varumärket i sin helhet, du har alltså ingen ensamrätt för namnet eller figuren separat. När andra ansöker om varumärke görs en bedömning. Ditt figurmärke skulle kunna vara ett hinder för andra att registrera ett varumärke som använder sig av samma ord som du, för samma varor eller tjänster som du angett.

Vad är skillnaden mellan företagsnamn och varumärke?

Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag. Varumärket är kännetecknet för varor eller tjänster. Företagsnamn och varumärken kan vara ett hinder mot varandra vid en ansökan.

Hur funkar varumärke och domännamn?

Den person som är ägare till en domän, har inte ensamrätt att använda domännamnet på varor och tjänster. Innehavaren av ett domännamn kan alltså inte hävda att han eller hon även äger rätten att använda namnet som varumärke på varor eller tjänster.

Har någon registrerat ditt varumärke som domännamn, betyder det inte per automatik att det är ett intrång på din rättighet. Om det är ett intrång eller inte beror på om domänen används kommersiellt. Gör den inte det är det inte fråga om ett intrång. Används domänen kommersiellt kan det vara fråga om ett intrång i de fall innehavaren av domänen använder sig av webbplatsen och där säljer samma, eller liknande, varor och tjänster som du har skyddat ditt varumärke för.

För att registrera en domän med adressändelsen .se vänder man sig till Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Stiftelsen för internetinfrastruktur (extern webbplats)

Hur kan jag få stöd och hjälp vid ansökan om varumärke?

Ett varumärkesombud kan hjälpa dig. För att underlätta för dig har vi tagit fram en vägledning för val av ombud för varumärke.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer ombud.

Hur mycket kostar det att ansöka om varumärke?

Avgiften betalar du oavsett om varumärkesansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser handläggningen av en ansökan. Avgiften beror också på hur många klasser du behöver.

Här finns information om avgifter och betalningar för varumärke.

Hur länge gäller en varumärkesregistrering?

En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse i ytterligare tio år i taget. I princip kan ett varumärke förnyas hur många gånger som helst. Tioårsperioden räknas från och med ingivningsdatumet.

Vad betyder symbolerna ™ och ® ?

™ Trademark, det vill säga varumärke. Symbolen används för att visa omvärlden att till exempel ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat. Symbolen används för att visa att ett visst varumärke är registrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är registrerat.

Kan jag få reda på om ett företag eller person har registrerat ett varumärke?

Du kan göra en sökning i Svensk varumärkesdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport som kan ge dig denna information.

Gör en sökning i Svensk varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster).

Vad är klasser för varumärke?

När man ansöker om varumärke måste man beskriva vilka varor och tjänster som varumärket ska gälla för. Förutom att ange varor och tjänster ska man också uppge de klasser som de ingår i. Det finns 45 olika klasser för varumärke, där klass 1-34 innehåller varor och klass 35-45 tjänster.

Här kan du läsa mer om hur du klassificerar dina varor och tjänster.

I vilken klass ska jag skydda mitt varumärke?

Det beror på vilka varor/tjänster varumärket ska stå för. Ett hjälpmedel till klassning av varumärke finns i e-tjänsten för varumärkesansökan.

Svensk varumärkesansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Här kan du läsa mer om hur du klassificerar dina varor och tjänster.

Kan jag tvingas byta företagsnamn?

Exempel: Om jag har fått ett företagsnamn godkänt av Bolagsverket, trots att orden i företagsnamnet var ett skyddat varumärke, kan jag då tvingas byta företagsnamn i efterhand?

Svar: Bara det faktum att ett av orden i företagsnamnet är samma som ett av orden i ett varumärke innebär inte att de är förväxlingsbara. Det görs alltid en helhetsbedömning utifrån de fullständiga namnen och vad de ska användas för.

Vid ansökan om ett företagsnamn granskar Bolagsverket bland annat om namnet är för likt registrerade varumärken.

För närmare frågor kring granskningen och vad som krävs för att häva ett företagsnamn får hänvisar vi till Bolagsverket.

Bolagsverket (extern webbplats)

Vad gäller vid förnyelse av ett registrerat varumärke?

Förnyelse av ett registrerat varumärke kan göras tidigast 6 månader innan registreringsperiodens utgång och upp till 6 månader efter periodens utgång, mot förhöjd avgift.

PRV skickar en upplysning om förnyelse, till den adress som ni senast anmält till oss, 6 månader innan registreringsperiodens utgång.

Förnyelse av ett svenskt varumärke kan göras direkt till PRV och görs enklast via vår e-tjänst.

E-tjänster för varumärke finns här.

Hur ändrar jag innehavare av varumärke?

Överlåtelse av ett nationellt varumärke kan göras via e-tjänst (e-legitimation krävs) eller på blanketter. Om varumärket redan är registrerat är överlåtelsen förbunden med en avgift. Detta gäller även om det är en ansökan som skall överlåtas.

I vår e-tjänst Överlåtelse av varumärke ska man bifoga ett inskannat undertecknat överlåtelseavtal (se blankett för överlåtelse).

E-tjänster för varumärke finns här.

Blanketter för varumärke finns här.

Görs ansökan om att ändra innehavare på papper är det blanketterna Överlåtelse av varumärke samt Anteckning/förnyelse som används. På den första blanketten bekräftar nuvarande innehavare att varumärket ska överlåtas, på den andra blanketten ansöker den nya innehavaren om att antecknas i våra register.

Hur ska en invändning mot en varumärkesregistrering se ut?

Den som vill skicka in en invändning mot en registrering, ska göra detta skriftligen till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.

Invändningen ska innehålla:

1. Invändarens namn eller firma samt postadress.

2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.

3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Invändningen ska vara undertecknad av invändaren eller hans ombud. En invändning och eventuella andra handlingar som åberopas ska ges in i två exemplar.

Vi skickar en bekräftelse på inkommen invändning med vändande post till invändaren. Det skickas även ut ett brev till innehavaren med information om att en invändning har inkommit.

Exempel: Vi har fått reda på att ett företag har fått ett varumärke registrerat men det är ett varumärke som flera olika företag och föreningar har använt i flera år, i sportsammanhang. Vi skulle vilja göra en invändning mot den registreringen och undrar hur en invändning behöver se ut?

Svar: Hur många som invänder påverkar inte bedömningen. Självfallet får flera parter skicka in invändningar, men det är vad som framställs, som är relevant. Bedömningar görs från fall till fall, vi kan därför inte säga på förhand om de åberopade åren för användning är tillräckliga.

PRV tar inte ut någon avgift för en invändning.

Invända mot ett varumärke

Vem ska skriva under blanketten för överlåtelse?

Det är firmatecknaren som äger varumärket idag som ska skriva under blanketten "Bekräftelse av överlåtelse av varumärke".

Vart skickar jag min ansökan om varumärkesskydd?

Skicka din pappersansökan till:

PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Tips! Det billigaste och snabbaste sättet att ansöka om varumärke är att istället för pappersblankett använda vår e-tjänst för varumärkesansökan.

E-tjänst för varumärkesansökan (extern webbplats)

Hur länge behöver jag vänta på ett besked om mitt varumärke?

Hur lång tid det tar innan du får besked beror bland annat på hur många ansökningar vi får in och arbetar med. Här på vår webbplats ger vi löpande besked om vilka ärenden vi har påbörjat, beroende på den vecka som de har kommit in till oss.

Tid till besked för en varumärkesansökan

Tid till besked för förnyelser och ändringar – när du redan har ett varumärke

Hur gör jag för att skydda mitt varumärke utomlands?

Om du vill ansöka om EU-varumärke som gäller inom EU så ansöker du via e-tjänst hos EUIPO, European Union Intellectual Property Office.

På EUIPO:s webbplats hittar du mer information om EU-varumärke (extern webbplats).

Ansök om internationell varumärkesregistrering. Om du har lämnat in en svensk varumärkesansökan kan du via PRV ansöka om en internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization, (WIPO) i Genève, och få ditt varumärke skyddat i ett eller flera av de länder som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet. Din internationella ansökan måste baseras på en nationell varumärkesansökan eller registrering. För att göra en internationell varumärkesregistrering skickar du din ansökan till PRV. Vi skickar din ansökan vidare till WIPO.

På WIPO:s webbplats kan du läsa mer om Internationell varumärkesregistrering (extern webbplats).

Hur kan jag lära mig mer om varumärken?

PRV erbjuder utbildningar och kurser där du kan lära dig mer om varumärke. Du kan också gå PRV-skolan online för att lära dig mer. Ett helt kapitel i vår skola handlar om varumärke.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

PRV-skolan online

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-782 28 00