Söka designregistrering utanför Sverige

Du kan söka designregistrering internationellt. Det finns tre olika sätt.

Direkt till en nationell myndighet

Om du vill registrera din design direkt i enstaka utvalda länder, lämnar du en ansökan direkt till landets immaterialrättsmyndighet. En lista över kontor finns till exempel på WIPO:s webbplats.

WIPO, lista till nationella myndigheter (extern webbplats)

Inom EU

Du kan via en enda ansökan få registrering i EU:s alla medlemsstater. En sådan ansökan lämnas in till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO i Alicante.

EUIPO (extern webbplats)

Via WIPO

Du kan ansöka om registrering i ett eller flera av de länder som är anslutna till Genèveavtalen om internationell registrering av design.

WIPO (extern webbplats)

Prioritet och prioritetsbevis

Från den dag du första gången ansöker för en specifik design startar en så kallad prioritetstid på 6 månader. Inom den tiden kan du ansöka om att registrera samma design i andra länder. Din registrering i det nya landet gäller då från ansökningsdagen i det första landet.

Systemet med prioritet kopplar ihop ansökningar och gör att nyhetskravet inte påverkas.

  • För att få prioritet behöver du lämna in din utländska ansökan inom 6 månader från ansökningsdatumet i den svenska ansökan. I ansökan utomlands anger du den svenska ansökan som prioritetsgrundande genom att uppge land, ansökningsnummer och ansökningsdatum. Den utländska ansökan anses då vara gjord samtidigt som den tidigare i Sverige. Det här är viktigt om någon annan ungefär samtidigt som du lämnar in en registreringsansökan för liknande design.
  • För att kunna begära prioritet kräver vissa länder att du bifogar ett så kallat prioritetsbevis. Det kan du beställa från PRV mot en avgift.
  • Skicka in prioritetsbeviset tillsammans med de utländska ansökningarna.