Frågor och svar om design

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om design.

Filmtips: PRV-skolan om design

Börja gärna med att titta på PRV-skolan om design där du får en introduktion i vad designskydd är.

PRV-skolan om design

Vad är skillnaden mellan design och patent?

  • En designregistrering skyddar utseendet på produkten men inte funktionen.
  • Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem men inte utseendet på produkten.

Fundera på om du behöver komplettera med patent och varumärkesskydd. Läs mer om skillnaderna mellan olika skyddsformer.

Skillnaden mellan olika skydd

Patent

Varumärke

Hur skyddar jag min design?

Om du har ett nytt och särpräglat utseende på en produkt kan du ansöka om ett designskydd (mönsterskydd). Du kan ansöka om registrering med vår e-tjänst Svensk designansökan eller genom att skicka in blanketten "Ansökan om registrering av design". Bifoga foton eller illustrationer som visar produktens utseende.

E-tjänsten Svensk designansökan (extern webbplats)

Blanketter för att ansöka om design

Vad kostar det att skydda en design i Sverige?

Här hittar du samlad information om avgifter för design, bland annat ansöknings-, tilläggs- och förnyelseavgifter.

Avgifter för design finner du här.

Hur länge gäller en designregistrering?

Din designregistrering gäller i en femårsperiod räknat från ansökningsdatumet. När du ansöker första gången kan du välja att ansöka och betala för flera femårsperioder direkt. När du förnyar din registrering har du samma valmöjlighet att förnya och betala för flera perioder. Som längst kan du ha ensamrätt till din design i 25 år.

Här kan du läsa mer om hur länge en designregistrering gäller.

Vilken klass tillhör designen jag vill registrera?

Din design ska placeras i en specifik klass utifrån produktens användningsområde. För att finna rätt klass kan du använda DesignClass som är EUIPO:s databas för designklassificering. Om du ändå inte hittar rätt klass kan du lägga till extra information i ansökan som beskriver produktens användningsområde. Då kan handläggaren lättare placera produkten i rätt klass.

DesignClass (extern webbplats)

Läs mer om hur du ger din produkt rätt klass.

Hur vet jag att ingen annan har registrerat den här designen?

För att se om produkten redan finns registrerad söker du i Svensk Designdatabas. För att få relevanta träffar, välj en huvudklass och en underklass där din produkt ingår.

Gör en sökning i Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster).

Du kan också göra en sökning på designregistreringar i EU genom designregistret DesignView hos EUIPO.

DesignView (extern webbplats)

Hur många bilder ska jag bifoga i min designansökan?

Din designansökan måste innehålla bilder som tydligt visar produkten eftersom designskyddet utgår från bilderna. Det är viktigt att hela utseendet visas och det kan därför vara bra att skicka in bilder från flera olika håll. Ju tydligare bildmaterial desto bättre registrering. Om din ansökan innehåller mer än en bild eller vy tar vi ut en avgift för varje extra bild utöver den första.

Här får du tips att tänka på vad gäller bifogade bilder.

Är inlämnade bilder och modeller hemliga i en designansökan?

Nej, inte per automatik. Du behöver skriva i din ansökan att bilder och modeller ska vara hemliga en tid, dock högst sex månader från ansökningsdagen. Övriga uppgifter i ansökan blir alltid offentliga. Om du skulle ta tillbaka din ansökan inom den hemliga tiden räknas inte bilderna och modellerna som allmänt tillgängliga. Därför ses de inte som ett nyhetshinder om du ansöker senare.

Lär mer om hemlighållande av design.

Gäller min designregistrering endast i Sverige?

Ja. En registrering av design hos PRV gäller i Sverige. Vill du skydda designen inom EU gör du en separat designansökan hos EUIPO. E-tjänst, ansökan och avgifter finner du på deras webbplats.

EU-design, EUIPO (extern webbplats)

Kan jag registrera min design internationellt?

Du kan registrera din design internationellt på tre sätt:
Ansök direkt hos andra länders immaterialrättsmyndigheter.
Ansök till EUIPO för att nå alla EU:s medlemsstater.
Ansök hos WIPO för att nå WIPO-anslutna länder utanför EU. Även EU som helhet är anslutet till organisationen.

Läs mer om att söka designregistrering utanför Sverige.

Jag har en design registrerad i Sverige och inom EU, behöver jag förnya båda?

Även om du har ansökt om designregistrering inom EU (så kallad EU-formgivning) med prioritet från Sverige, är din EU-registrering inte beroende av din svenska registrering. Du kan alltså välja att endast förnya EU-registreringen. En designregistrering inom EU gäller även i Sverige.

Vad menas med nyhetsfrist i en designansökan?

Den design du vill skydda måste vara ny. Om du har gjort den offentlig innan du ansöker om en designregistrering har du 12 månader på dig att lämna in ansökan till oss. Det kallas nyhetsfrist.

Det kan därför vara viktigt att du kan bevisa när din design blev offentlig. Tänk på att inte alla länder utanför EU tillämpar nyhetsfrist.

Lär mer om nyhetsfrist här.

Vad menas med prioritet för en designansökan?

Från dagen du ansöker startar en så kallad prioritetstid på 6 månader. Inom den tiden kan du ansöka om att registrera samma design i andra länder. Din registrering i det nya landet gäller då från ansökningsdagen i det första landet. Systemet med prioritet kopplar ihop ansökningar och gör att nyhetskravet inte påverkas.

Prioritetstiden är bra för dig om någon annan ansöker om en liknande design utomlands efter det att du har lämnat in din första ansökan. När du ansökt i ett första land och tänker söka vidare med prioritet inom 6 månader, tänk på att uppge prioriteten redan vid ansökningstillfället i det nya landet, ange det land du ansökt i och ange ansökningsdatum och ansökningsnumret för den första ansökan.

Två exempel:

En svensk designansökan kan användas som prioritetsgrundande om du exempelvis vill söka vidare för din design till Norge.

Om du först sökt skydd för din design i Danmark kan du inom 6 månader söka vidare till Sverige med prioritet från din danska ansökan.

Läs mer om Internationellt skydd för design

Kan jag ansöka om designskydd för ett smycke?

Exempel: Jag har skapat en symbol, som jag har gjort ett silversmycke av. Min idé är att trycka symbolen på tröjor och väskor och även göra fler smycken. Hur går jag till väga för att skydda min symbol?

Svar: En designregistrering skyddar din produkts utseende och hindrar andra från att använda samma design. Även ett mönster som ska tryckas på olika saker, ett ornament, kan registreras som en design. Om symbolen även ska användas som ett kännetecken för dina varor kan du ansöka om att dessutom registrera ett varumärke. 

Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan olika immateriella rättigheter.

Påverkas tiden till registrering och publicering av begäran om hemlighållande?

Ja. När vi registrerar din design offentliggör vi den i Svensk Designdatabas. Dessutom publicerar vi en kungörelse i Registreringstidning för design. Om du har begärt att bilderna i din ansökan ska vara hemliga under en viss tid skjuter vi upp registreringen och publiceringen till dess att perioden har gått ut.

Du kan avbryta hemlighållandet tidigare om du vill. Skicka då in en skriftlig begäran och ange det datum då du vill att designen ska bli offentlig. Brevet måste ha en originalunderskrift.

Läs mer om hemlighållande för design.

Får jag använda ett landskapsvapen i min design?

Om du vill använda ett landskapsvapen eller göra en bild som kan förväxlas med ett landskapsvapen och sedan använder bilden i ett kommersiellt syfte måste du be om tillstånd (till exempel som logga för ditt band, eller för att använda det på skivor och annat). Kontakta länsstyrelsen för det landskap vars landskapsvapen du vill använda dig av.

Behöver jag anlita ett ombud för att göra en designregistrering?

Nej, inte som regel. Om du bor utomlands får vi – om det behövs – kräva i ett så kallat föreläggande att du utser ett ombud som bor i Sverige och har behörighet att åtminstone ta emot delgivningar i ditt ansökningsärende.

Om ett ombud representerar dig är det ombudets underskrift som ska stå i din ansökan. Företagets namn och firmatecknare ska också finnas med.

Om du inte följer vårt föreläggande menar vi att en delgivning i ditt ansökningsärende har skett eftersom vi har skickat handlingen till din senast kända adress. Då anser vi att du har tagit del av den information vi skickat.

Hur kan jag lära mig mer om designskydd?

PRV erbjuder utbildningar och kurser där du kan lära dig mer om designskydd. Du kan också gå PRV-skolan online för att lära dig mer. Ett helt kapitel i vår skola handlar om designskydd.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

PRV-skolan online

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-782 28 00