En guldrelief med aldred nobel i profil
Foto: Isaac Fryxelius, pixabay

Alfred Nobel – Dynamiten

Uppfinnaren och ingenjören Alfred Nobel revolutionerade sprängtekniken. Han instiftade Nobelpriset som gjort Sverige världsberömt.

Alfred Nobel (1833-1896) föddes i Stockholm och dog sextiotre år gammal i San Remo.

Han var en svensk kemist, ingenjör, donator och industriman, liksom en mycket skicklig företagsledare, som skapade ett världsomspännande företagsimperium. Som uppfinnare var han mångsidig och arbetade med många olika projekt. Sammanlagt tog han ut 355 patent inom vitt skilda områden. Han lär ha sagt: "Om jag får 300 idéer på ett år och en av dessa är användbar, då är jag nöjd." Nobel studerade sprängämnen och då i synnerhet nitroglycerin. Detta sprängmedel skulle bli lättare att kontrollera genom att det blandades med svartkrut och utrustades med en stubintråd.

Från 1863 arbetade han på den nya sprängtekniken tillsammans sin far och den yngre brodern Emil. I oktober samma år fick han det första patentet på sin metod. Därefter konstruerade han tändhatten, som gjorde det ännu säkrare att hantera nitroglycerinet. Det nya sprängämnet kallade han "sprängolja".

Vid en explosion i försöksfabriken 1864 omkom alla fem närvarande, däribland hans bror Emil, bara 21 år gammal. Den svåra olyckan avskräckte honom dock inte i hans arbete. Nobel kom att göra en serie banbrytande uppfinningar som revolutionerade sprängtekniken: tändhatten (1864), dynamit (1866) som han fick patent på 1867, spränggelatin (1875) och nobelkrut ballistit (1887). Hans uppfinningar kom att få mycket stor betydelse över hela världen, bland annat i gruvor och i anläggandet av tunnlar, järnvägar och kanaler. Sprängverkan ökade dramatiskt samtidigt som olycksriskerna minskade. Dynamiten innebar stora möjligheter att transportera explosiva ämnen med hög säkerhet.

Nobel slutade som en ytterst förmögen man. I hans testamente bestämdes att en stiftelse skulle grundas på hans förmögenhet och att räntan skulle delas ut som pris till de personer som under föregående år gjort mest nytta för mänskligheten. "Nobelpriset" instiftades och har gjort Sverige berömt i hela världen.

Det företag Alfred Nobel grundade 1864, Nitroglycerin AB, lever vidare som sprängämnesindustrin Dyno Nobel i Gyttorp utanför Nora.

Några betydande uppfinningar inom sprängtekniken 

Patentnummer SE1352 från år 1876:

Sätt att af nitroglycerin framställa ett sprängämne i fast form, benämnd gelatinerad nitroglycerin

Patentnummer SE2158 från år 1889:

Sätt att framställa ett nitroglycerinhaltigt explosivt ämne

Patentnummer SE2752 från år 1890:

Sätt att framställa ett nitroglycerinhaltigt explosivt ämne

Patentnummer SE7552 från år 1896:

Progressivt krut jemte sätt att framställa sådant

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002