BIld på en måttsats
Bild: Cronestrand, Nisse, Tekniska museet

Carl Edvard Johansson – Måttsatsen

Carl Edvard "Mått-Johansson" Johansson, var ingenjör och uppfinnare inom verkstadsteknisk utrustning.

(1864-1943). Tjugotre år gammal blev han praktikant vid gevärsfaktoriet i Eskilstuna där han snart avancerade till besiktningsrustmästare.

Varje gång en ny produkt skulle börja tillverkas, måste ett stort antal nya passbitar framställas, vilket var både dyrt och tidskrävande. Johansson insåg att metoderna för precisionsmätning behövde utvecklas och 1899 sålde "Mått-Johansson" sin första måttsats. Genom att kombinera 102 metallbitar på olika sätt kunde 20 000 olika mått fastställas med en hundradels millimeters noggrannhet. Med måtten kunde man med mycket stor precision ställa in maskiner som tillverkade olika typer av komponenter.

Företag i en rad olika branscher började använda Johanssons måttsatser. Nu kunde för första gången olika komponenter enkelt sättas samman, även om de var tillverkade i olika fabriker. USA hade till exempel aldrig kunnat genomföra en så snabb expansion inom rustningsindustrin om inte myndigheterna 1915 hade beslutat att alla leverantörer av krigsmateriel skulle använda "Jo Blocks", något som fick avgörande betydelse för den demokratiska sidans seger i första världskriget.

Inget annat företag i världen än CE Johansson AB, grundat i Eskilstuna 1911, kunde vid denna tidpunkt tillverka dessa måttsatser. Företaget är fortfarande mycket framgångsrikt internationellt.

Registrerade skydd

Patentnummer SE17017 från år 1901: Måttsats för precisionsmåttagning

Patentnummer SE27355 från år 1907: Ställbar hållare för stick- och hakmått

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002