en dörr till ett utedass
Foto: Piaxabay

Gun Birgit Söderberg - Dubbletten

Uppfinnaren och konstruktören av den nya generationens vattenspolande urinsorterande toalett heter Gun Birgit Söderberg.

Dubbletten minskar vattenförbrukningen med ca 80% jämfört med en konventionell toalett. Genom två väl avskilda skålar och två från varandra oberoende spolsystem minimeras vattnet i urinbrunnen. Den bakre skålen, den för fekalier, har en barriär som effektivt förhindrar överspolning av det av bakterier och virus infekterande spolvattnet till den främre, väl avskilda och släta, urinskålen. Urinen innehåller värdefull näring NPK (kväve, fosfor och kalium) som spolas bort i ett konventionellt VA system, och då till stor del hamnar i sjöar och vattendrag. Med Dubbletten kan näringen istället återföras till jordbruksmark och kretslopp.

Systemet är avsett för alla typer av byggnader och har sedan starten av serietillverkningen installerats i skolor, kontor, museer, småhus, flerbostadshus och fritidsområden.

Varumärket Dubbletten är registrerat.

Registrerade skydd

Patentnummer SE468858 från år 1991:

Toalett- och hygienanläggning omfattande uppsamlingsbehållare för urin och fekalier

Varumärke ansökningsnummer: 1996/10745, 1992/07940

Design-registreringsnummer: 57485

Källa

www.dubbletten.nu (extern webbplats)