En bild på en AGAfyr
Foto: AGA Femöre Huvud, Christian Holmér

Gustaf Dalén – Agafyren

Uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén (1869-1937) konstruerade ett revolutionerande system för fyrbelysning som byggde på flera uppfinningar.

Gustaf Dalén från Stenstorp i Västergötland började sitt yrkesverksamma liv som trädgårdsmästare och mejerist. Bara 13 år gammal konstruerade han en väckarklocka som en kvart innan larmet gick tände ljuset i rummet och satte på kaffepannan. Hans planer att även koppla klockan till en mekanism som en kvart efter larmet skulle välta sängen fick han avskriva eftersom den yngre brodern Hjalmar, som delade säng med Gustaf, inte uppskattade idén.

Under åren 1909-1937 var Gustaf Dalén VD för Aga. Där konstruerade han ett revolutionerande system för fyrbelysning som byggde på flera uppfinningar: klippapparaten som tände och släckte ljuset i jämna intervall, Agamassan som minskade explosionsrisken och medförde säker hantering och lagring av acetylen, solventilen som gjorde att fyren inte behövde lysa under dagen och Dalénblandaren som gav större ljusutbyte per tillförd gasmängd.

Gustav Daléns uppfinningar och konstruktioner lade grunden till företaget Aga (AB Gasackumulator) och den framgångsrika produkten Aga-fyren, som kunde arbeta utan tillsyn i upp till ett år. Grundläggande för Agas fyrar var att det inte krävdes elektricitet, den enda drivkällan var acetylengas. Det stora internationella genombrottet kom 1912 då Aga i hård konkurrens fick uppdraget att bygga fyrbelysningen längs Panamakanalen. I september samma år inträffade en svår gasexplosion i samband med en provning av acetylengastuber. Dalén blev mycket brännskadad i olyckan och miste synen på bägge ögonen. Två månader senare offentliggjordes att han fått Nobelpriset i fysik för sina "uppfinningar av självverkande regulatorer som i kombination med gasackumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar".

Dalén fortsatte att med framgång leda företaget och kom med många flera viktiga uppfinningar, bland annat den bränslesnåla Aga-spisen som lanserades 1929 och än i dag är en prestigefylld produkt, framförallt i Storbritannien.

Registrerade patent

Patentnummer SE21478 från år 1905:

Signallykta med evighetslåga och elektriskt styrd ventil för gasbrännare

Patentnummer SE23017 från år 1906:

Anordning för att på afstånd tända och släcka gaslågor

Patentnymmer SE25046 från år 1906:

Anordning för att automatiskt öppna och stänga en i en rörledning insatt ventil eller dylikt afstängningsorgan

Patentnummer SE30847 från år 1909:

Anordning vid s.k. evighetsmaskiner för acetylengas

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002