Porträttbild på man med grått hår och skägg
Foto: Ingvar Brånemark

Ingvar Brånemark – Titanimplantat

Ingvar Brånemark blev professor i Göteborg 1963 och ligger bakom flera av de viktigaste tandtekniska innovationerna efter andra världskriget.

En av sina viktigaste uppfinningar upptäckte han mer eller mindre av en slump, nämligen att titan kunde användas för att fästa tänder i käkbenet. Observationsinstrument av titan som hade opererats in i benvävnad visade sig växa fast och bli integrerade, en förmåga som kallas osseointegrering. Det dröjde ända till 1965 innan den nya tekniken kunde prövas kliniskt och börja användas. Små titanskruvar opererades in i käkbenet och växte ihop med benvävnad på den första patienten. Denne levde i ytterligare 40 år och implantaten fungerade utmärkt under alla dessa år.

Idag har över 600 000 människor världen över behandlats med denna metod, som produceras av Nobel Biocare. Det är inte bara tänder som kan fästas med titanskruvarna, samma tillvägagångssätt kan även användas för hörselhjälpmedel, öron- och näsproteser, vid ansiktsrekonstruktioner och som proteser i leder.

I maj 2011 fick Brånemark det europeiska patentverkets uppfinnarpris European Inventor Award "för en banbrytande medicinsk metod som går ut på att skapa en stabil övergång mellan titanimplantat och ben". Priset anses som det mest prestigefyllda uppfinnarpriset i Europa och har utdelats sedan 2006.

Några exempel på Brånemarks mer än hundratals patent

Patentnummer SE450336 från år 1987:

Ledprotes för permanent förankring i benvävnaden

Patentnummer SE448600 från år 1987:

Anordning för infästning av en protes vid i tandbenet implanterade fästelement

Patentnummer SE500851 från år 1993:

Protessystem för rehabilitering av tandlöshet

Patentnummer SE526696 från år 2002:

Protesstöd protesförankringsanordning och förfarande för framställning av protesstöd

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002