Ett dataprogram för att styra en "Defibrillator".
Ett dataprogram för att styra en "Defibrillator". Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet (CC BY 4.0)

Karin Järverud - Defibrillator

Karin Järverud är en kreativ och nyfiken forskningsingenjör. Hon har arbetat på St. Jude Medical AB i många år och har under tiden hunnit med att patentera tolv olika uppfinningar.

Alla hennes patent handlar på något sätt om signalbehandling. Det är signaler från hjärtat som ska mätas och styras så att man får det att fungera så normalt som möjligt. Det senaste patentet, som hon sökte tillsammans med Anders Björling, beviljades av det europeiska patentverket den första augusti 2012.

Patentnummer EP2141152 B1 från år 2012: 

Implantable heart stimulation device

St. Jude Medical AB är ett dotterbolag till det amerikanska företaget St. Jude Medical Inc. och är koncernens europeiska kompetenscentrum för hjärtstimulatorer. Företaget startades under namnet Elema Schönander och utvecklades när läkaren och uppfinnaren Rune Elmqvist (1906-1996) uppfann den första  inopererbara pacemakern, en av 1900-talets viktigaste uppfinningar. Han sökte dock inte patent på pacemakern, men 1958 fick den första människan en sådan inopererad och denne var då bara 43 år. Mannen levde till 2001 och avled 86 år gammal. Han hade då haft 27 olika pacemakers och dödsorsaken var inte hjärtrelaterad.

Patentnummer SE189374 från år 1955:

Anordning vid ett elektriskt mätinstrument för korrektion av instrumentets frekvensgång med en motkopplad förstärkare

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002