Vattenrenaren Solvatten  Foto: Solvatten
Vattenrenaren Solvatten, bilden är från dåvarande president Obamas besök 2013 på KTH i Stockholm Foto: Solvatten

Petra Wadström – Osnodd, Opbra och rent vatten med solljus

Petra Wadström är en produktiv uppfinnare. Hon har bland annat uppfunnit Osnodd (registrerat varumärke) efter att ha blivit upprörd över hur äldre människor blir utsatta för ficktjuvar.

Ilskan fick Petra att försöka hitta något enkelt som ökade säkerheten för användaren samtidigt som det gjorde det svårare för tjuven. Osnodd är en säkerhetslina som håller fast till exempel plånboken, mobilen, resväskan, busskortet eller hatten. Med en resårsnodd och två starka klämmor fäster man Osnodden i det man vill skydda. Smart, enkelt och flexibelt.

En annan produkt är Opbra (även det ett registrerat varumärke) som är ett stödbandage för opererade, ömmande eller ammande bröst. Opbra används på många sjukhus och finns att köpa på apotek.

Solvatten är en vattenrenande produkt som Petra låtit varumärkesregistrera. Petra tilldelades år 2008 Skapapriset för sin vattenrenare.

Petra är full av idéer. Några andra exempel är Sand-rit (en skisslåda), Rå-stopp och Rå-flex (skrämmor mot rådjuren) och hörnlampan High.

Petra har också arbetat som konstnär och även där sökt det unika. Hon har förenklat, utforskat nya materialmöten och vänt upp och ned på givna begrepp - på samma sätt som i uppfinnandet. Att det unika sedan kan skyddas med patent, design- eller varumärkesskydd, och sedan mynna ut i en produkt, är sedan några år tillbaka en ny sporre i hennes skapande.

Registrerade skydd

Patentnummer SE522155 från år 2002:

Kompressionsbandage för bröstopererade

Några viktiga uppfinningar för rening av vatten med hjälp av solljus har också beviljats:

Patentnummer SE531703 från år 2007:

Behållare för rening av vatten medelst solljus

Patentnummer SE535098 från år 2010:

Transparent skiva till portabel solfångare för rening av vatten med hjälp av solljus

Patentnummer SE534827 från år 2010:

Anordning vid soldriven vattenreningsprocess, innefattande en UV/temperaturgivare

Dessa uppfinningar har också patenterats i många andra länder.

SOLVATTEN registrerat gemenskapsvarumärke: 008475253, 009027202

Osnodd registrerat nationellt varumärke: 0364240

Opbra registrerat nationellt varumärke: 0362921

Design - registreringsnummer: 77074

Källor

Tekniska museet (extern webbplats)