Rekalmaffisch med en kvinna som skrurar med en Wettextrasa.Foto:Freudenberg

Wettextrasan

Wettex är en svensk hushållstrasa tillverkad av komposterbar svampduk – en succé världen över.

Trasan vars främsta uppgift är att suga upp vätskor har sedan start tillverkats i Norrköping. Den kan suga upp till 15 gånger sin egen vikt och består av regenererad cellulosa som förstärkts med bomullsfiber.

Tillverkningen är komplicerad med valsning, ångning och tvättning i flera steg, varefter duken torkas, spaltas, trycks och skärs innan slutlig paketering.

Varumärkesnamnet Wettex är en sammandragning av engelskans "wet textile" (våt textil).

Varumärket Wettex registrerades av Aktiebolaget Termator år 1951 och tillverkningsprocessen, vid namn ”Sätt att kontinuerligt framställa absorberande material”, patenterades år 1953 av AB Celloplast. Uppfinnaren av tillverkningsprocessen var Curt Lindqvist. År 1956 övertog AB Celloplast varumärket Wettex.

Wettextrasan finns sedan 1960-talet i mer än 50 länder världen över och tillverkas idag i mer än 220 miljoner exemplar om året. Tillverkningen sker fortfarande i Norrköping, nu i det tyska familjeföretagets Freundebergs regi.

Materialet cellulosa har genom tiderna varit föremål för många uppfinningar. Brist på råvaror under efterkrigstiden ställde krav på uppfinningsrikedom och att hitta råvaror som kunde ersätta sådant man inte längre hade tillgång till. Curt Lindqvist, uppfinnaren av Wettextrasans tillverkningsprocess, experimenterade bland annat med cellulosa som ersättning för korvskinn.

1931 AB Nordiska Silkecellulosa grundas
1934 Verksamheten flyttar till Norrköping

1935 Tillverkning av cellulosafilm ”Celloplast” tar form
1949 Wettexduken tas fram och tillverkning startar
1951 Varumärket ”Wettex” registreras av Aktiebolaget Termator
1951 AB Nordiska Silkecellulosa byter namn till AB Celloplast

1953 Wettexduken produktionsprocess patenteras, nr 140 344
1956 Varumärket Wettex överlåts till AB Celloplast

1960 Varumärket Wettex är registrerat i mer än 50 länder
1971 Lansering av Soft & Fresh (tunnare torr duk)
1990 Det tyska familjeföretaget Freudenberg tar över verksamheten
1998 Produktionsstart av våta trasor, populärt i vissa länder
1999 Wettex såsom produkt firar 50 år

Registrerade skydd

Patentnummer SE140344 från år 1949: 

Sätt att kontinuerligt framställa absorberande material

Varumärke

Registreringsnummer: 0084219

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002