En vit och en blå kylmössa Foto: Dignicap
En vit och en blå kylmössa Foto: Dignicap

Yvonne Olofsson – DigniCap

Yvonne Olofsson är sjuksköterska. Hon har arbetat länge inom onkologin och sett det lidande som behandling med cytostatika ger.

Håravfall i samband med cytostatikabehandling innebär en stor psykologisk belastning för redan hårt drabbade cancerpatienter. Håret har stor betydelse för människans identitet och självbild. Flera studier visar att förlust av håret i samband med cytostatikabehandling kan leda till försämrad livskvalitet och depression.

Men nu är skallighet vid cancerbehandling något som kan åtgärdas, tack vare Yvonne Olofssons uppfinning. Det är sedan tidigare känt att kyla minskar risken för håravfall och tillsammans med den danske ingenjören John Kern har Yvonne konstruerat "DigniCap", en datorstyrd kylmössa som innebär att mer än 90 procent av patienterna får behålla sitt hår, trots cytostatikabehandling.

Det var när hon arbetade vid universitetssjukhuset i Umeå som idén föddes. Tidigare användes gamla ismössor som togs direkt ur frysen och lindades runt patientens huvud. Mössorna behövde bytas var fyrtionde minut och Yvonne tänkte att det måste finns ett enklare sätt, ett som är mindre krävande för patienten och spar arbetstid åt sköterskorna. Med hjälp av bidrag från Cancerfonden utformade Yvonne och John Kern en mössprototyp som behagligt och effektivt kunde kyla patientens hårbotten.

DigniCap, som har marknadens mest avancerade system, introducerades 2001 efter flerårig produktutveckling. Idag används den på ett flertal kliniker i Norden och introduceras successivt i övriga världen.

Registerade skydd

Patentnummer SE 506911 från år 1996:

Anordning vid reglerad temperering av hårbotten

även publicerad som

Källa

www.dignitana.se (extern webbplats)