Sven Wingquist – Kullagret

Sven Wingquist (1876-1953) utvecklade det självreglerande, flerradiga och sfäriska kullagret som klarade betydande påfrestningar.

Som ung driftsingenjör vid textilföretaget Gamlestadens Fabriker fick Sven Wingquist svåra uppgifter att lösa. Som de flesta andra fabriker på den tiden drevs denna textilfabrik med remdrift. Maskinerna var förenade med remmar och axlar i taket till en gemensam kraftkälla. Fabriken var byggd på blålera och det uppstod ständigt sättningar i marken. Detta innebar att de långa axlarna rubbades, vilket medförde att kullagren skar och förstördes. Fabrikens alla maskinstopp var mycket kostsamma eftersom de ledde till otaliga stopp i produktionen.

När den tyske kullagerleverantören, efter ett ytterligare haveri, meddelade att leveranstiden för ett nytt lagar var ett halvår, beslöt Wingquist att själv försöka utveckla en ny typ av lager som klarade sneda belastningar, sådana som uppstod vid sättningarna. Efter många funderingar, skisser och experiment hade han 1907 utvecklat det självreglerande flerradiga sfäriska kullagret. Det banbrytande med denna uppfinning var de dubbla kulraderna kombinerat med sfärisk form som gjorde att lagret klarade betydande axiella påkänningar.

Den Svenska Kullagerfabriken (SKF) grundades och samma år godkändes ansökan: svenskt patent nr. 25406, där Wingquist står som uppfinnare. Samtidigt söktes patent i de stora industriländerna som Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. "SKF"-lagret lade grunden till företagets snabba expansion. Man var också förutseende nog att fortsätta söka patent på vidareutveckling i samtliga stora industrinationer och kunde därmed förhindra plagiat.

Wingquist vidareutvecklade så sent som 1931 kullagret med patent SE78223.

Han innehade också en mängd andra patent på olika maskinelement för transmission, kopplingar, växelspakar och slipmaskiner.

SE25406 – 1907:

Anordning vid kullager

SE26266 – 1908:

Själfreglerande kullager for axialtryck

SE31707 – 1910:

Rullager

SE32708 – 1910:

Kullager

SE78223 – 1931:

Anordning vid dubbelradiga rullager

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002