Prior Art

Med en Prior Art får du en heltäckande bild av hur teknikutvecklingen ser ut inom ett visst tekniskt område med våra omfattande sökningar i patentinformation.

Att känna till befintliga lösningar kan vara till stor hjälp inte bara för att se nyhetsvärdet av den egna uppfinningen utan även när den egna patentansökan ska formuleras. Du kan också spara tid och pengar genom att ta hjälp av befintliga patent för att hitta lösningar på ditt problem. Genom att först ringa in den tekniska utvecklingen, får du goda förutsättningar att ta din uppfinning vidare.

Resultatet av sökningen

Resultatet av sökningen presenterar hittills känd teknik som är relevant för uppfinningen, med hänsyn till kraven om nyhet och uppfinningshöjd. Resultatet består av kategoriserade hänvisningar med kommentarer.

Så här söker vi

Sökningen utförs av PRV:s erfarna patentingenjörer med avancerade sökverktyg som inkluderar majoriteten av alla patentdatabaser samt en mängd teknisk litteratur i form av vetenskapliga artiklar och forskningsresultat. Omfattningen av sökningen beror på teknikområde och bestäms i samråd med kunden.

Nyttan med tjänsten

Du får klarhet i det dagsaktuella läget inom ditt teknikområde och kan göra en bedömning av hur du ska utveckla din uppfinning vidare.

Göra en beställning

Du beställer tjänster säkert genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Du får alltid en personlig offert på din beställning. Priset beror på den uppskattade tidsåtgången för att ta fram just den information du behöver. Timpriset för konsulttjänster är 1700 kr.

Mer information om priser

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 12 arbetsdagar. Möjlighet till expressleverans finns ofta. 

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: Kontinuerliga bevakningar

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ditt intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mer om patentbevakning

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.