Förnyelser och ändringar

Kom ihåg att förnya din registrering. Skyddet gäller fem år i taget under längst 25 år och räknas från dagen du lämnade in din ansökan om designskydd.

När du skickar in din ansökan kan du fylla i hur många perioder din registrering ska gälla. Du kan också förnya din registrering i slutet av varje femårsperiod.

Som längst kan du skydda din design i 25 år.

Skyddstid för beståndsdel

För design som gäller reservdelar gäller registreringen i högst tre femårsperioder, alltså som längst 15 år.

Som reservdel räknas en beståndsdel som används för att reparera en sammansatt produkt så att den får tillbaka sitt ursprungliga utseende.

Tänk på att PRV inte prövar om designen är en reservdel eller inte. Det betyder att vi inte heller granskar om registreringen kan vara i maximalt 15 eller 25 år.

Återkalla modell

Du kan återkalla en modell genom att skriva till oss och begära det, men tänk då på att skyddsomfånget för din registrering kan bli mindre. Ett designskydd täcker bara det som inlämnat material visar.

Vad ingår i en förnyelse?

Vid en förnyelse betalar du för:

  • Antalet mönster i en designregistrering (samregistrering)
  • Antalet klasser

Du betalar ingen ny avgift för bilderna du lämnade in vid din ursprungliga ansökan om designskydd – det är en engångskostnad.
Förnyelse av designregistrering med e-tjänst är billigare och snabbare än med pappersansökan.

Designförnyelse, e-tjänst (extern webbplats)

Ansökan om förnyelse (pdf 429 kB)