IPR Helpdesks

IPR Helpdesk är professionella rådgivare inom immaterialrätt. De är experter på de lagar som gäller patent, varumärke, design och upphovsrätt i just den region där de arbetar.

European IPR helpdesk

Arbetar med att stötta små- och medelstora företag i hanteringen av de immateriella tillgångarna i Europa. Deras "helpline" svarar inom tre arbetsdagar.

European IPR helpdesk (extern webbplats)

South-East Asia IPR SME Helpdesk

Stöttar små och medelstora företag från EU när det gäller såväl att skydda som att bevaka sina immateriella rättigheter i Sydostasien. Täcker tio länder i regionen: Brunei, Indonesien, Malaysia, Filipinerna, Singapore, Thailand, Vietnam, Laos, Burma, Kambodja.

South-East Asia IPR SME Helpdesk (extern webbplats)

China IPR SME Helpdesk

Stöttar små och medelstora företag från Europa vid hantering av de immateriella tillgångarna i Kina, Hong Kong, Macao och Taiwan.

China IPR SME Helpdesk (extern webbplats)

Latin-America IPR SME Helpdesk

Stöttar små och medelstora företag från Europa som är intresserade av att utvidga, eller redan har sin marknad i Latinamerika, när det gäller hantering av de immateriella tillgångarna i företaget.

Latin-America IPR SME Helpdesk (extern webbplats)