Blanketter

Här hittar du blanketter för att till exempel ansöka om registrering av varumärke.

Du kan fylla i alla blanketter direkt på skärmen, men du behöver skriva ut dokumentet för att kunna underteckna det.

Blanketterna är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Det går också att använda våra e-tjänster för varumärke.

BlankettPdf eller länk

Ansökan om registrering av varumärke.

Varumärkesansökan

Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke och/eller förnyelse avseende registrerat varumärke Anteckning/förnyelse
Ansökan om anteckning av licensavtal Licensavtal
Ansökan om registrering av pantsättningsavtal Pantsättning
Ansökan om avregistrering av pantsättningsavtal Avregistrering
Ansökan om överlåtelse av pantsättningsavtal Överlåtelse
Ansökan om administrativ hävning Administrativ hävning
Auktoriserat ombud inför EUIPO Ombudsintyg EUIPO
Ansökan om internationell varumärkesregistrering enligt madridprotokollet.
Ansökan om EU-varumärke
Beställning av uppdrag för varumärken Uppdrag
Bekräftelse av överlåtelse av varumärke - Confirmation of assignment of trademark.
Glöm inte att tillsammans med överlåtelsen fylla i och bifoga blanketten Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke.
Överlåtelse av varumärke

Anteckning/förnyelse

(Observera att båda blanketterna krävs.)

Ombudsfullmakt för varumärke - Power of attorney.
Glöm inte att tillsammans med fullmakten fylla i och bifoga blanketten Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke.
Ombudsfullmakt

Anteckning/förnyelse

(Observera att båda blanketterna krävs.)

Generalfullmakt - General power of attorney Generalfullmakt
Om en generalfullmakt skickas in för deponering i PRV:s generalfullmaktsregister, måste en skriftlig begäran om deponering bifogas.
Begäran om bevis på användning Bevis på användning

Svensk Varumärkesdatabas

Svensk Varumärkesansökan