Illustreration med tre figurer med texten Använda, ändra/dela vidare, Överta
En schematisk bild för att åskådliggöra olika nivåer av ägande och kontroll.

Olika nivåer av ägande och kontroll

Vi tänker oss upphandling av mjukvara för att beskriva de tre olika nivåer av ägande och kontroll som en upphandlande organisation kan behöva.

”Använda     
Står för att den upphandlande organisationen får använda en lösning, men inte själv utveckla den vidare. Det här är rätt nivå när man vill ha möjlighet att använda mjukvaran, men inte behöver tillgång till själva koden. Mjukvarukoden ägs av leverantören och man har endast möjlighet till användning genom en prenumeration eller någon annan typ av användarlicens.

Ändra/dela vidare”
Innebär att man har tillgång till själva mjukvarukoden. Avtalet kan innehålla villkor för hur den upphandlande organisationen får ändra och göra tillägg till koden, och villkor för hur den upphandlande organisationen får licensiera mjukvaran vidare. Man kan också lägga på ett villkor om licensen ska vara exklusiv eller inte. Om den inte är exklusiv får leverantören sälja licenser till andra kunder, medan om den är exklusiv är den upphandlande organisationen ensam licenstagare.

”Överta” 
Innebär att hela rättigheten överlåts till den upphandlande organisationen som därmed är fri att hantera den som de vill (den ideella delen av upphovsrätten kan dock aldrig helt överlåtas).

I fokus - om innovation och upphandling

Se seminariet "Mer innovation och lyckade upphandlingar i vården, immaterialrättens roll" med Charlott Galant PRV, Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv, Charlotta Palmgren, Upphanglingsmyndigheten och Frida Smith, REgionalt Cancercentrum Väst.

Exempel på innovation i upphandling: