Två triangulära mjölkförpackningar av plastbelagt papper, Tetra Pak
Två triangulära mjölkförpackningar av plastbelagt papper, Tetra Pak Foto: Sörmlands museum, Erkännande (CC BY 4.0)

Ruben Rausing - Mjölktetran

Anders Ruben Rausing (1895-1983) var företagare och grundade Tetra Pak. Han blev en viktig pionjär inom livsmedelshanteringen.

År 1918 åkte Ruben Rausing på resestipendium till USA och såg där några av de första självbetjäningsbutikerna. Rausing insåg vilka möjligheter som låg i dessa butiker, men också att det krävdes helt andra metoder för att förpacka varor. Elva år senare grundade han tillsammans med Erik Åkerlund företaget Åkerlund & Rausing. Deras första produkt blev tvåkilospåsar för mjöl. Efter att ha nått stora framgångar med förpackningar för torra varor som mjöl och socker, började företaget också att utveckla pappersförpackningar för mjölk. De blev ett av de ledande företagen på den internationella marknaden och framgången berodde delvis på Rausings förmåga att rekrytera kompetenta medarbetare och marknadsförare, liksom sin förmåga att sluta gynnsamma kontakter och avtal med tillverkare.

1943 konstruerade kemisten Erik Wallenberg, laboratorieassistent på Åkerlund & Rausing, den grundläggande uppfinningen, en förpackning bestående av fyra liksidiga trianglar - en tetraeder. Idén patentsöktes 1944 av Ruben Rausing och patent beviljades 1948. Två år senare bildades AB Tetra Pak och året efter kunde den färdiga lösningen presenteras. 1963 lanserades den tegelstensformade Tetra Brik-förpackningen, som i dag är en av världens mest sålda förpackningar för drycker.

Det utvecklingsarbete som bedrevs under 1950- och 60- talen var mycket kostsamt. Familjen Rausing sålde därför 1965 sin andel i Åkerlund & Rausing för att helt koncentrera resurserna på att utveckla Tetra Pak, vilket från 1970-talet och kommande årtionden kom att ge företaget stora framgångar.

Registrerade skydd

Patentnummer SE123250 från år 1948:

Förfaringssätt vid framställning och fyllning av förpackningar av papper eller dylikt

Patentnummer SE142529 från år 1953:

Förfaringssätt vid framställning och fyllning av tetraederformiga förpackningar av papper eller dylikt

Varumärke
Registreringsnummer: 0069441, 001202332

Design
Registreringsnummer: 75759

Källa

Johnson, Anders: Entreprenören bakom allt, 2002