Sverige näst bäst i världen när innovation mäts

Sverige placerar sig på andra plats när FN:s immaterialrättsorganisation WIPO idag offentliggör sitt index över världens mest innovativa länder - Global Innovation Index 2023. Det är sextonde året i rad som Sverige rankas som topp tre i världen. Vi är både glada och stolta över att Sveriges starka innovationskraft erkänns och uppmärksammas internationellt.

Sverige utmärker sig i hård konkurrens - Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, mäter indexet indikatorer för bland annat export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande. Indexet är en bra temperaturmätare för hur väl ett land möjliggör och förvaltar medborgares och företags nya idéer och innovationer.

När omvärlden är osäker blir det viktigare än någonsin att bygga för framtiden och det gör vi bäst genom att skapa förutsättningar för alla att genom sin kunskap, kompetens och kreativitet bidra till ett mer innovativt Sverige. Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara på och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa. Vår placering stärker varumärket Sverige, vilket gynnar handel och öppnar för att fler företag vill etablera sig här.

Sverige är också ett kunskapsintensivt land, vilket påverkar vår placering positivt. Vi placerar oss högt i världen när det gäller satsningar per capita på forskning och utveckling. Det i kombination med många högt rankade universitet gör att förutsättningarna för innovation är goda. Det är en styrka som gör att vi kan omsätta innovationerna till nya produkter och tjänster.

Att vi har en så stark innovationskraft ger oss också goda möjligheter att fortsätta vara drivande inom den gröna omställningen. För att vi ska ha en chans att lösa utmaningarna förknippade med klimatförändringarna krävs ett högt innovationstempo - ny teknik och nya tjänster kommer att vara avgörande.

I sammanfattning speglar vår placering i Global innovation Index Sveriges förmåga att skapa rätt förutsättningar för framgångsrik samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Vi är många som samarbetar för att detta ska vara möjligt och idag tycker jag att vi alla kan vara extra stolta.

/Peter Strömbäck