Kartläggning av det offentliga stödsystemet (2011)

Regeringsuppdraget innebar en kartläggning av det offentliga stödsystemet.

Kartläggningen finns presenterad i en rapport. Rapporten pekade ut några prioriterade områden att arbeta vidare med, och gav upphov till ett uppdrag

Uppdaterad 2021-09-16