Öka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd (2014)

Uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar.

PRV och VINNOVA fick i november 2011 ett gemensamt uppdrag av regeringen. Uppdraget går ut på att genomföra insatser som stärker små och medelstora företags förmåga till affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Arbetet var indelat i tre delprojekt

Delprojekt 1: Höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna i innovationsstödsystemet

Delprojekt 2: Öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen (SMF)

Delprojekt 3: I samarbete med VINNOVA utforma det ekonomiska stödet som ryms inom ramen för regeringsuppdraget så att det på ett bra sätt stödjer SMF i att utforma strategier för hantering av immateriella tillgångar.

Uppdraget sträckte sig över 2012 och 2013 och slutrapporterades i mars 2014.