Kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar (2020)

PRV fick i uppdrag att genomföra insatser för kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar.

Utgångspunkter för PRV var:

  • Arbeta för att flytta fokus från skydd till värde.
  • Genom en tydlig målgruppsindelning nå ut till nyckelaktörer/organisationer i samhället vilka kan bidra till att stärka kunskapen om och förmågan att hantera immateriella tillgångar. De målgrupper som pekades ut i uppdraget var medelstora företag, även små och nystartade, rådgivare och övriga myndigheter i innovationssystemet, statliga forskningsfinansiärer samt universitet och högskolor.
  • Regeringens fokusområden gick som en röd tråd genom alla insatser, och hjälpte oss att prioritera rätt. Fokusområdena är: Export, Tillämpad forskning, Öppen innovation, Innovationsupphandling, Digitalisering, Belysa och skapa insatser för att bemöta problem med upphovsrättsintrång i den digitala miljön.