Gå till innehållet

Svensk patentansökan

Med en svensk patentansökan i ryggen är det lättare för dig att ta ställning till om det lönar sig att söka patent även i andra länder.

Tänk stort börja smått

Om du börjar med att ansöka om ett svenskt patent startar du försiktigt med låg insats. En svensk patentansökan avser bara Sverige och lämnas in till PRV.  Den lämpar sig för dig som bara behöver skydda din uppfinning i Sverige, men är också ett bra avstamp för vidare patentering i andra länder.

Fördelar

  • Ansökningsavgiften är låg, internationellt sett.
  • Du får tidigt ett utlåtande om uppfinningens patenterbarhet.
  • Det tidiga utlåtandet ger dig tid och möjlighet att överväga en internationell ansökan (PCT).
  • PRV är en lättillgänglig myndighet.
  • Du kan skriva på svenska men har även möjlighet att förbereda den internationella fasen genom att istället lämna in ansökan på engelska.

Avgifter

Ansökningsavgift.
Meddelandeavgift.
Därutöver tillkommer årsavgifterna.

Webbinlämning Patent

Tidsperspektiv

Vi levererar det första tekniska föreläggandet inom cirka 7 månader, i de allra flesta fall.

Produktblad

Svensk patentansökan