Hemlighållande

Din ansökan är en offentlig handling när du har lämnat in den, men du kan begära att tillhörande bildmaterial eller modell hålls hemliga en tid.

Att hålla din ansökan hemlig kan vara viktigt om du inte vill att produktens utseende ska bli offentligt förrän den kommer ut på marknaden.

Hemlig redan i ansökan

Om du vill att designen ska hållas hemlig måste du skriva det redan i din ansökan. Du kan aldrig begära sekretess efter att du har lämnat in ansökan.

Vi kan hålla din design hemlig i högst sex månader från ansökningsdagen. Om du hänvisar till prioritet kan vi hålla den hemlig från prioritetsdagen.

Du måste själv ange hur länge du vill att handlingen ska vara hemlig. Om du skickar in bilder via e-post men själva ansökan via vanlig post är det viktigt att du redan i e-posten meddelar att designen ska hållas hemlig och hur länge.

Den dag bildmaterialet kommer till PRV räknas som ansökningsdag.

Övriga delar av din ansökan och diarieuppgifter om den är fortfarande offentliga även om bilderna är hemliga.

Du kan avbryta hemlighållandet om du vill: skicka då in en skriftlig begäran och ange det datum då du vill att designen ska bli offentlig. Brevet måste ha en originalunderskrift.