Bild på en bojringhögst upp på en boj som ligger i vatten med en tamp i
Bojring. Tekniska museet. CC BY 4.0

Birgit Johansson – Bojringen och farledsmarkören

Uppfinnaren Birgit Johansson tycker om att vara på sjön. Men Birgit, precis som många andra båtfarare, tycker det är svårt att fånga in bojen vid förtöjning i trånga hamnar.

Ofta är det kvinnorna ombord som får denna uppgift medan mannen styr båten. Birgit Johansson insåg att det måste finnas ett bättre sätt att fånga in bojarna på. Hennes uppfinning monteras med två bultar på förtöjningsbojens ten. Bojringen både skyddar vid bordläggning och gör det lättare att få tag i bojen.

Birgit utvecklade bojringen på sin fritid och använde avkastning från sin första uppfinning, slipen Birjo, för att finansiera sitt projekt. Det behövdes tre varianter på bojringen för att den skulle passa alla bojar. Prototyperna testades av Birgit själv, med hjälp av andra båtvänner.

Birgit Johansson seglade ofta tillsammans med en väninna som hade problem att tyda farledens riktning i sjökortet och styrbords- respektive babordsprickarnas placering. Birgit började fundera på hur detta skulle kunna göras tydligare. Hennes uppfinning farledsmarkören gör det lättare att hålla reda på farledprickarnas färg och om man färdas med eller mot farledens riktning. När båten färdas i farledens "huvudriktning" ska markörens pil peka uppåt, vilket medför att röd markering visas på babords sida. Resultatet av denna innovation, en rund skiva med knopp försedd med symboler för styrbord respektive babord samt farledens riktning, lanserades 1988.

Birgit Johansson hade vidare besvär med tvestjärtar i sin brevlåda, vilket bland annat innebar att hennes döttrar vägrade att hämta posten. Hon insåg att tvestjärtar är ljusskygga och att problemet skulle kunna avhjälpas om man lät ljus strömma in i brevlådan. Resultatet av tankarna blev en brevlåda av trä, men som hade botten av genomskinligt plexiglas. Genom eget arbete och kapitalinsats tog hon fram en prototyp i det beställningssnickeri hon driver parallellt med hennes övriga uppfinnar- och småföretagarverksamhet. Prototypen testades bland vänner och bekanta och kom efter lanseringen 1982 att säljas runt hela landet i KF:s OBS-varuhus och i järnhandeln.

Registrerade skydd

Patentnummer SE424968 från år 1982:

Redskap för våtslipning av plana eller böjda ytor

Patentnummer SE 455693 från år 1987:

Anordning vid båtar för markering av aktuell huvudriktning vid färd i utprickade farleder

Patentnummer SE 465973 från år 1988:

Sotningsanordning för avståndsmanövrerad rensning av vertikala kanaler

Registrerat nationellt varumärke: 0174471

Design- registreringsnummer: 43568

Källa

Jonason Margareta (1999) Kvinnliga uppfinnare. Skrift från Nutek. Alfa Print,Sundbyberg.
Samt Daedalus 2005, Tekniska museets årsbok. Årgång 73